Vráťme sa späť k prírode

Vráťme sa späť k prírode

Ak by sme porovnávali vplyv životného štýlu a kozmetiky na naše zdravie a krásu, tak životný štýl by sme mohli považovať za ich (prirodzený) základ a kozmetiku za jeho (umelé) vylepšenie. Už naši predkovia vedeli, že lepšia je prevencia než liečba – tí...