Analyzujte kozmetiku pomocou aplikácie GreenScan.

Aplikácia GreenScan skontroluje zloženie výrobkov za vás! Jedinečná mobilná aplikácia po naskenovaní prehľadne a stručne zobrazí informácie o zložkách výrobku a ich vplyve na vaše zdravie a planétu.

Tlačidlo obchodu Google Play
Tlačidlo App Store

S aplikáciou GreenScan budete mať kompletný prehľad vo vrecku. Okrem toho vám aplikácia vďaka podrobnému nastaveniu profilu používateľa zobrazí vhodnosť vybraných kozmetických alebo čistiacich výrobkov podľa vašich preferencií. Je to jednoduché, stačí si v nastaveniach vybrať typ vlasov, citlivosť pokožky, alergie a mnoho ďalších a potom už len sledovať, pomocou aplikácie GreenScan, čo je pre vás najlepšie.

Aplikácia GreenScan skontroluje zloženie výrobkov za vás! Jedinečná mobilná aplikácia po naskenovaní prehľadne a stručne zobrazí informácie o zložkách výrobku a ich vplyve na vaše zdravie a planétu.

Tlačidlo obchodu Google Play
Tlačidlo App Store

S aplikáciou GreenScan budete mať kompletný prehľad vo vrecku. Okrem toho vám aplikácia vďaka podrobnému nastaveniu profilu používateľa zobrazí vhodnosť vybraných kozmetických alebo čistiacich výrobkov podľa vašich preferencií. Je to jednoduché, stačí si v nastaveniach vybrať typ vlasov, citlivosť pokožky, alergie a mnoho ďalších a potom už len sledovať, pomocou aplikácie GreenScan, čo je pre vás najlepšie.

Skenovanie aplikáciou GreenScan
Hodnotenie aplikáciou GreenScan
GreenScan app ingredient info

Aplikácia GreenScan je a zostane nezisková. Je financovaná z rôznych zdrojov, vždy však pod podmienkou nezávislosti a záruky transparentnosti. Ak máte nápady, ako podporiť projekt, napríklad pridaním produktov do našej databázy alebo prispieť k rozvoju našej spoločnej práce, neváhajte nám dať vedieť.

Projekt GreenGate financuje Európska únia v rámci projektu Erasmus+, hoci grant nepokrýva všetky náklady na projekt. Ak vás „posolstvo“ projektu oslovilo a chceli by ste podporiť jeho rozvoj nápadom, pomocou alebo finančným darom, neváhajte nás kontaktovať na info@greenscan.cz.

Kto vytvoril aplikáciu?

Environmentálne vzdelávanie pre firmy, školy a verejnosť. Sme nadšenci, dobrovoľníci a predovšetkým ľudia. Chceme porozumieť spoločnosti a prírode. Naše okolie nám nie je ľahostajné. Ideme vpred, vytvárame nové veci a chceme byť užitoční. Pracujeme na spoločnej vízii. Našou základnou hodnotou je sloboda výberu a právo na informácie pre každého.

Preto sme vyvinuli mobilnú aplikáciu a zdieľané prostredia pod zastrešujúcou značkou GreenGate, ktoré používateľovi poskytujú dostatok relevantných a hlavne nezávislých informácií o zložení výrobkov, ich pôvode či vplyve výroby na životné prostredie a mnoho ďalšieho. Napríklad odkazy na iné podobne zamerané projekty, ktoré zohľadňujú ľudí a prírodu.

Ide nám o to, aby boli výrobky bezpečné pre ľudí, zdravie a ekologickú udržateľnosť života na planéte. Zmena smerovania našej spoločnosti je možná. Sme GreenScan!

Projekt GreenGate sa realizoval v rámci programu Erasmus+ KA220-ADU – Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých s finančnou podporou EÚ.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani agentúra EACEA za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Táto platforma sa riadi dohodou Creative Commons. CC BY-NC-ND – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/