Metodologické listy

Získajte informácie o problematických látkach v kozmetike, kozmetických prípravkoch a čistiacich prostriedkoch a ich vplyve na naše zdravie a životné prostredie prostredníctvom interaktívnych aktivít, ktoré môžete využiť aj na vzdelávanie svojich cieľových skupín.

Pre koho sú Metodologické listy určené?

Toolkit je metodická príručka pre učiteľov, školiteľov a koučov. Táto príručka ponúka materiály ako sú pracovné listy, hry a cvičenia, ktoré pedagógom umožnia lepšie pochopiť a sprostredkovať učebný obsah.

Témy sa zameriavajú na kozmetické látky a ich vplyv na naše zdravie a životné prostredie. Mnohé aktivity sú dynamické a sú skvelým nástrojom na použitie v skupinách. Ponúkajú priestor na ďalšiu diskusiu a hlboké interaktívne učenie o vybraných témach.

Kto vytvoril príručku?

Živica je mimovládna organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Chceme vytvoriť svet, v ktorom každý hľadá svoju vlastnú prirodzenosť. Veríme, že príroda nás môže veľa naučiť. Environmentálne problémy nás vyzývajú, aby sme sa zamerali na naše konanie, pretože zmena problémov len z povrchu nie je globálne udržateľným dlhodobým riešením.

Projekt GreenGate sa realizoval v rámci programu Erasmus+ KA220-ADU - Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých s finančnou podporou EÚ.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani agentúra EACEA za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Táto platforma sa riadi dohodou Creative Commons. CC BY-NC-ND - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/