Cookies

1. Čo sú to súbory cookie?

Súbor cookie je označenie pre malý balík údajov, ktorý webový server posiela webovému prehliadaču a ukladá ho v počítači používateľa. Prehliadač odošle údaje späť na server, keď používateľ znovu navštívi ten istý server. Súbory cookie rozpoznávajú jednotlivých používateľov, sledujú prispôsobenie používateľa a uľahčujú používanie webu.

Súbory cookie sú nástroje, ktoré poskytujú webové funkcie pre konkrétneho používateľa. Predtým navštívená webová stránka môže používať súbory cookie na ukladanie informácií o aktivite používateľa pri prehliadaní alebo v rámci internetového bankovníctva, a tak postupne zisťovať záujmy konkrétnych používateľov. Súbory cookie nemôžu byť použité na sledovanie identity používateľa treťou stranou.

Informácie o súboroch cookie sa môžu použiť na cielenú reklamu, štatistické vyhodnotenie správania návštevníkov atď.

2. Informácie o správcovi údajov

Organizácia GreenScan, registrovaná Mestským súdom v Prahe, oddiel O, zložka 119 („správca“), kontaktné údaje: info@greenscan.cz, ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky používa súbory cookie na tejto webovej stránke na:

 • sledovanie návštevnosti webových stránok
 • vytváranie štatistík návštevnosti zahŕňajúcich návštevnosť a správanie návštevníkov na webových stránkach.
 • fungovanie webových stránok

3. Právny základ pre spracovanie

Zhromažďovanie súborov cookie na účely uvedené v predchádzajúcom odseku možno považovať za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“).

Takéto spracovanie je možné na základe týchto dôvodov:

 • v prípade nevyhnutných technických súborov cookie oprávnený záujem správcu pri prevádzke webovej stránky,
 • v prípade preferenčných, štatistických a marketingových súborov cookie je dôvodom spracovania váš súhlas. Dávate súhlas na obdobie uvedené nižšie pre každý typ súboru cookie. Svoj súhlas so zhromažďovaním údajov o súboroch cookie na tieto účely môžete kedykoľvek odvolať.

4. Účely spracovania

Existujú dva typy cookies v závislosti od ich trvanlivosti:

 • Krátkodobé súbory cookie (súbory cookie relácie) zostávajú v prehliadači, kým ho nezatvoríte, potom sa vymažú.
 • Dlhodobé (trvalé súbory cookie) zostávajú uložené v prehliadači dlhý čas (v závislosti od nastavení prehliadača a nastavení súborov cookie) alebo kým ich manuálne neodstránite.

Existujú dva typy súborov cookie v závislosti od toho, kto ich vytvára a spracúva:

 • Súbory cookie prvej strany vytvára stránka, ktorú navštívite. Najčastejšie sa používa na zabezpečenie základnej funkčnosti webovej stránky.
 • Súbory cookie tretích strán vytvárajú iné stránky. Tieto stránky vlastnia určitý obsah na navštívenej stránke, napríklad reklamy alebo obrázky. Zvyčajne ide o súbory cookie reklamných systémov, widgety sociálnych sietí alebo vložené videá.

Na tejto webovej lokalite používame tieto súbory cookie:

Nevyhnutné technické súbory cookie (prvé strany, krátkodobé)

Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú webovej stránke v jej používaní tým, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke a prístup k zabezpečeným častiam webovej stránky. Bez týchto súborov cookie nemôže webová stránka správne fungovať.

Súbory cookie s preferenciami (prvé strany, dlhodobé)

Súbory cookie preferencií umožňujú webovej lokalite zapamätať si informácie, ktoré menia jej správanie alebo vzhľad. Je to napríklad váš preferovaný jazyk.

Štatistické súbory cookie – Google Analytics (prvé strany, dlhodobé)

Štatistické súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť, ako návštevníci používajú webové stránky. Informácie zhromažďujú a zdieľajú anonymne.

Nikdy nepoužívame súbory cookie na vašu identifikáciu. Nikdy v nich neukladáme citlivé alebo osobné údaje.

5. Procesory

Zhromaždené súbory cookie spracúvajú iní spracovatelia:

 • Google Analytics, prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • od poskytovateľa webových riešení, ktorého riadi spoločnosť Automattic, Inc. – WordPress.com, so sídlom v San Franciscu, Kalifornia, USA

Vyššie uvedené platformy (spracovatelia) ďalej spracúvajú súbory cookie podľa svojich podmienok, ktoré nájdete najmä tu:

6. Vaše práva

Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:

 • požiadať prevádzkovateľa, aby vám povedal, aké osobné údaje o vás spracúva, alebo požiadať o kópiu údajov,
 • požiadať správcu o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu, alebo obmedziť ich spracovanie,
 • právo získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve,
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je spracovanie založené na súhlase), napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje správcu,
 • požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie týchto osobných údajov – vymazanie sa vykoná, pokiaľ vymazanie nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa,
 • v prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu požiadať o prenos takýchto údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na prevádzkovateľa, Úrad na ochranu osobných údajov alebo na súd.

7. Ako ďalej konfigurovať používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie môžete nastaviť pomocou svojho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie. Súbory cookie môžete odmietnuť alebo nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby používal len určité súbory cookie.