Odkazy

Legislatíva

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/701

Vďaka tomuto dokumentu sa babylonské zmätenie jazykov už nikdy nezopakuje… aspoň nie v kozmetike. Toto rozhodnutie definuje slovník bežných názvov zložiek, ktoré sa používajú pri označovaní kozmetických výrobkov.

Európska chemická agentúra (ECHA)

Agentúra ECHA zavádza právne predpisy EÚ o chemických látkach s cieľom chrániť naše zdravie a životné prostredie. Na jej webovej stránke nájdete všetky dôležité informácie o chemickom priemysle, právne predpisy a veľkú databázu chemických látok, aby ste si mohli sami overiť, ako bezpečná je vaša kozmetika.

Nariadenie (ES) č. 1223/2009

Biblia regulácie kozmetiky v EÚ. Nariadenie upravuje zloženie, označovanie a balenie hotových kozmetických výrobkov s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

Vedecké štúdie uvedené v našom e-learningu

Ďalšie odporúčania

Poradenstvo v oblasti udržateľného dojčenia

Vzdelávajte sa o dojčení, aby ste nespadli do bežných mýtov a marketingových pascí dojčenia vášho dieťaťa.

Spoznajte svoj fototyp

Koľko opaľovacieho krému je tak akurát? Ako dlho môžete byť na slnku? Vytvorili sme dotazník, ktorý vám pomôže spoznať vlastnú pokožku a nájsť najlepší spôsob jej ochrany!

Kontrolný zoznam: ako nenaletieť na greenwashing

Stiahnite si praktický kontrolný zoznam pre nákupy, aby ste podporili skutočne udržateľné značky namiesto ekologického vymývania!

Projekt GreenGate sa realizoval v rámci programu Erasmus+ KA220-ADU - Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých s finančnou podporou EÚ.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani agentúra EACEA za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Táto platforma sa riadi dohodou Creative Commons. CC BY-NC-ND - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/