Slovník pojmov

Bioakumulačná látka

Bioakumulácia je postupné hromadenie látok. Môže sa vyskytnúť ako žiaduci proces, ako keď potrebujeme vápnik v našom tele, alebo ako nežiaduci, čo sa deje pri mnohých škodlivých látkach, ako sú PCB, dioxíny, mikroplasty, triklosan, ortuť alebo ftaláty v tele.

Táto nežiaduca bioakumulácia predstavuje pre ľudí a iné zvieratá veľké zdravotné riziko (rakovina, poškodenie orgánov (pečeň, obličky), poškodenie plodu v tele matky atď.), pretože tieto látky často pretrvávajú v životnom prostredí. K zvýšeniu koncentrácie škodlivých látok v organizme dochádza príjmom škodlivých látok z ovzdušia, s potravou a cez kožu alebo potravinový reťazec.

Dobrým príkladom bioakumulácie v potravinovom reťazci je planktón. Planktón obsahuje ortuť. Planktón je konzumovaný rybami žijúcimi v prostredí s prítomnosťou ortuti. Nakoniec tieto ryby zjedia ľudia alebo vtáky a koncentrácia ortuti v ich telách sa enormne zvýši.

Karcinogénna látka

Karcinogén je látka, ktorá môže spôsobiť rakovinu. Karcinogény sa niekedy prirodzene vyskytujú v našom prostredí (UV žiarenie v slnečnom svetle), ale zvyčajne je to ľudská činnost, ktorá vytvára karcinogény (výfukové plyny z áut, dym). Keď sa karcinogén dostane do nášho tela, môže interagovať s DNA bunky a spôsobiť mutácie.

Kozmetika

Kozmetické výrobky sú produkty, ktoré ľudia používajú na starostlivosť o krásu. Zoznam kozmetiky je nekonečný: Krémy, emulzie, pleťové mlieka, pleťové gély a oleje, pleťové masky, podklady s obsahom pigmentov, púdre na líčenie, púdre po kúpeli, hygienické púdre, toaletné mydlá, dezodoračné mydlá, parfumy, toaletné vody a kolínske vody, prípravky do kúpeľa a sprchy, depilačné prípravky, dezodoranty a antiperspiranty, prípravky na farbenie vlasov, prípravky na kulmovanie, narovnávanie a fixáciu vlasov, prípravky na úpravu vlasov, prípravky na čistenie vlasov, kondicionéry na vlasy, kadernícke prípravky, prípravky na holenie, prípravky na líčenie a odstraňovanie make-upu, prípravky na aplikáciu na pery, prípravky na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu, prípravky na starostlivosť o nechty a nechty, prípravky na vonkajšiu intímnu hygienu, prípravky na opaľovanie, samoopaľovacie prípravky, prípravky na zosvetlenie pokožky a prípravky proti vráskam.

Dekoratívna kozmetika

Všetky líčidlá, ktoré ľudia používajú, menia ich vzhľad. Líčidlá, maskara, púdre, tiene, laky na nechty, rúže atď.

Nariadenie EÚ č. 1223

Ide o nariadenie Európskeho parlamentu a Európskej rady č. 1223/2009. Je to právny nástroj, ktorý sa vzťahuje na všetky členské štáty EÚ. Vďaka tomuto nariadeniu krajiny nepotrebujú svoje zákony pre kozmetiku. Preto je toto nariadenie takzvanou bibliou pre výrobcov kozmetiky a všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú o kozmetiku. Spravuje tieto oblasti:

  • Symboly na obaloch
  • Zoznam zakázaných alebo obmedzených látok alebo ich maximálna povolená koncentrácia
  • Zoznam zložiek, ktoré sa môžu používať pri výrobe kozmetiky
  • Spolupráca medzi orgánmi zapojenými do kozmetického priemyslu
  • Čo musí obsahovať správa o bezpečnosti kozmetiky (napr. mikrobiologická kvalita, fyzikálne a chemické vlastnosti a stabilita výrobkov, nečistoty, toxikologický profil látok atď.)
  • A ešte oveľa viac…

Endokrinné disruptory

Ako už názov napovedá, tieto látky narúšajú hormonálne funkcie tela. Hormóny sú zodpovedné za náš rast, vývoj, imunitu, reprodukciu a správanie. Endokrinné disruptory sa v podstate maskujú za hormóny a dávajú telu signál, aby niečo urobilo. Ale je to podvod. Nie je to skutočný hormón.

To môže viesť napríklad k narušeniu reprodukcie (žena má problém otehotnieť, muž nemá funkčné spermie, rakovina prsníka) alebo u zvierat k ovplyvneniu správania (ryby sa nechcú rozmnožovať, samce sa správajú ako samice, nechcú súťažiť o potravu).

Vôňa (parfum)

Parfém alebo parfum je zastrešujúci pojem, pretože sa môže legálne používať pre 3 619 vonných zložiek. Prečo? Vôňa je chemická zmes, ktorá dodáva každému výrobku osobitnú vôňu. Táto zmes látok tiež skrýva tajné zložky, ktoré robia výrobok duševným vlastníctvom výrobcu (takže nikto nemôže 100% kopírovať zložky). Niektoré z bežných chemických látok vo vôňach sú spojené s účinkami na zdravie vrátane rakoviny, reprodukčnej toxicity, alergií a citlivosti.

Večné chemikálie (PFAS)

PFAS (skratka pre perfluóralkylové a polyfluóralkylové látky) sa nerozkladajú tak ako iné látky, takže sa časom hromadia v životnom prostredí a v ľudskom tele. PFAS sú extrémne perzistentné a v podstate sa nedajú odstrániť zo životného prostredia. Používajú sa na dosiahnutie dlhotrvajúceho a vodeodolného efektu, najmä v dekoratívnej kozmetike (riasenky, rúže), ale aj v obaloch alebo zubných niťach.

Greenwashing

Greenwashing zavádza zákazníka, aby si myslel, že výrobok a/alebo celá spoločnosť sú šetrné k životnému prostrediu. Spoločnosti to robia tak, že používajú ekologické alebo recyklované obaly alebo falošné certifikáty dokazujúce prírodný pôvod výrobkov. Ďalšou obľúbenou stratégiou „greenwashingu“ je výber niektorých zložiek pre marketingové tvrdenie, hoci v skutočnosti výrobok obsahuje len 0,001 % tejto zložky…

Škodlivá látka

V GreenGate sa riadime Globálnym harmonizovaným systémom klasifikácie a označovania chemických látok (GHS). Tento systém definuje škodlivé látky ako niečo, čo je nebezpečné pre naše zdravie a môže byť karcinogénne, mutagénne alebo toxické.

Mutagénna látka

Ako už názov napovedá, slovo mutagénny pochádza zo slova mutácia. Mutagénna látka je látka, ktorá spôsobuje mutáciu. Ako? Prostredníctvom zmeny v DNA bunky. Zmeny DNA môžu poškodiť bunky a spôsobiť rôzne ochorenia, napríklad rakovinu. Takéto látky sa vyskytujú prirodzene v prírode (rádioaktívne látky, UV žiarenie), ale aj umelo vo forme chemických látok.

Prírodná kozmetika

Prírodná kozmetika v Greengate znamená výrobky bez zbytočných chemikálií a škodlivých látok. Z legislatívneho hľadiska však prírodná kozmetika nie je chráneným pojmom. To znamená, že každý môže definovať prírodnú kozmetiku podľa svojich predstáv. Preto sa tento pojem často zneužíva na greenwashing.

Látka, ktorá nie je nebezpečná

V Greengate používame tento termín na označenie látok, ktoré nespôsobujú žiadne zdravotné problémy a neznečisťujú životné prostredie.

Bežná kozmetika

V Greengate chápeme bežnú kozmetiku ako bežnú, komerčnú kozmetiku, ktorá je dostupná všade. Bežné značky, ktoré už človek pozná zväčša naspamäť. Bežná kozmetika bežne obsahuje zbytočné plnidlá a, žiaľ, aj nebezpečné látky.

Vytrvalosť

Environmentálna perzistencia, ako už názov napovedá, je perzistencia chemických látok v životnom prostredí. Je to schopnosť látky dlhodobo pretrvávať v životnom prostredí.

Ide o veľmi trvalé látky (odolné voči rozkladu UV žiarením, chemickému alebo fyzikálnemu, biologickému atď. rozkladu). Sú to látky, ktoré sa hromadia v životnom prostredí a tiež sa hromadia v živých organizmoch a ohrozujú nás a celú živú ríšu.

Konzervačné látky

Konzervačné látky sú látky, ktoré sa používajú na ochranu materiálov pred rozkladom. V kozmetike sa konzervačné látky zvyčajne používajú vo výrobkoch obsahujúcich vodu.

Toxická látka

Toxické látky môžu byť prírodné (bežne sa vyskytujúce v prírode) a syntetické (vyrobené človekom). Ide o jedovaté látky s negatívnymi účinkami na zdravie, ako je zvracanie, poškodenie orgánov, podráždenie kože, popáleniny.

Toxicita

Toxicita je vlastnosť chemických zlúčenín, ktorá spôsobuje otravu osôb alebo zvierat, ktoré látku prehltli, vdýchli alebo absorbovali cez kožu. Všetky chemické zlúčeniny môžu byť v zásade toxické, ak sa užívajú v nadmernom množstve.

Projekt GreenGate sa realizoval v rámci programu Erasmus+ KA220-ADU - Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých s finančnou podporou EÚ.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani agentúra EACEA za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Táto platforma sa riadi dohodou Creative Commons. CC BY-NC-ND - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/