Slovníček pojmů

Bioakumulace látek

Bioakumulace je postupné hromadění látek. Může probíhat jako žádoucí proces, například když v těle potřebujeme vápník, nebo jako nežádoucí, což se děje u mnoha škodlivých látek, jako jsou PCB, dioxiny, mikroplasty, triklosan, rtuť nebo ftaláty v těle.

Tato nežádoucí bioakumulace představuje pro člověka a ostatní živočichy velké zdravotní riziko (rakovina, poškození orgánů (jater, ledvin), poškození plodu v těle matky atd.), protože tyto látky často přetrvávají v životním prostředí. Ke zvýšení koncentrace škodlivých látek v těle dochází příjmem škodlivých látek ze vzduchu, s potravou a prostřednictvím kůže nebo potravního řetězce.

Dobrým příkladem bioakumulace v potravním řetězci je plankton. Plankton obsahuje rtuť a je konzumován rybami. Tyto ryby jsou nakonec snědeny lidmi nebo ptáky a koncentrace rtuti v jejich tělech se enormně zvyšuje.

Karcinogenní látka

Karcinogen je látka, která může způsobit rakovinu. Tyto látky se někdy vyskytují přirozeně v našem životním prostředí (UV záření ve slunečním světle), ale obvykle jsou produkovány lidskou činností (výfukové plyny z aut, kouř). Jakmile se karcinogen dostane do našeho těla, může interagovat s DNA buňek a vyvolat mutace.

Kosmetika

Kosmetické výrobky jsou produkty, které lidé používají k péči o sebe a o svůj vzhled. Seznam kosmetických přípravků je nekonečný: Krémy, emulze, pleťové vody, pleťové gely a oleje, pleťové masky, podkladové báze obsahující pigmenty, pudry na líčení, pudry po koupeli, hygienické pudry, toaletní mýdla, deodorační mýdla, parfémy, toaletní vody a kolínské vody, přípravky do koupele a sprchy, depilační přípravky, deodoranty a antiperspiranty, přípravky na barvení vlasů, přípravky na kulmování, narovnávání a fixaci vlasů, přípravky na úpravu vlasů, přípravky na mytí vlasů, kondicionéry na vlasy, kadeřnické přípravky, přípravky na holení, přípravky na líčení a odličování, přípravky, které se aplikují na rty, přípravky k péči o zuby a ústní dutinu, přípravky k péči o nehty, přípravky pro vnější intimní hygienu, přípravky na opalování, samoopalovací krémy, přípravky na zesvětlení pleti a přípravky proti vráskám.

Dekorativní kosmetika

Všechna líčidla, která lidé používají, aby proměnili svůj vzhled. Líčidla, řasenky, pudry, stíny, laky na nehty, rtěnky atd.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223

Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady č. 1223/2009. Je to právní nástroj, který se vztahuje na všechny členské státy EU. Díky tomuto nařízení země EU nepotřebují své vlastní zákony pro kosmetiku. Proto je toto nařízení takzvanou biblí pro výrobce kosmetiky a všechny lidi, kteří se o kosmetiku zajímají. Reguluje následující oblasti:

  • Symboly pro použití na obalech,
  • seznam zakázaných nebo omezených látek nebo jejich maximální přípustné koncentrace,
  • seznam složek, které lze použít při výrobě kosmetiky,
  • spolupráce mezi orgány zapojenými do kosmetického průmyslu,
  • co musí obsahovat zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku (např. mikrobiologickou kvalitu, fyzikální a chemické vlastnosti a stabilitu výrobků, nečistoty, toxikologický profil látek atd.),
  • a mnoho dalšího…

Endokrinní disruptory

Jak již název napovídá, tyto látky narušují hormonální funkce těla. Hormony jsou zodpovědné za náš růst, vývoj, imunitu, reprodukci a chování. Endokrinní disruptory se v podstatě maskují za hormony a dávají tělu signál, aby něco udělalo. Ale je to podvod. Nejsou skutečnými hormony.

To může vést například k narušení reprodukce (žena má problémy s otěhotněním, muž nemá funkční spermie, rakovina prsu) nebo u zvířat ke změnám chování (ryby se nechtějí rozmnožovat, samci se chovají jako samice, nechtějí soutěžit o potravu).

Fragrance (perfume, vonné látky)

Fragrance nebo perfume (vonné látky) je zastřešující pojem, protože jej lze legálně použít pro 3 619 vonných složek. Proč? Vůně je chemická směs, která dodává každému výrobku jeho výraznou vůni. Tato směs látek také skrývá tajné složky, které z produkt dělají duševní vlastnictví výrobce (takže nikdo nemůže na 100 % zkopírovat všechny složky produktu). Některé z běžných vonných chemikálií jsou spojovány s vlivem na lidské zdraví, včetně rakoviny, reprodukční toxicity, alergie a citlivosti.

Věčné chemikálie (PFAS)

PFAS (zkratka pro perfluoroalkylové a polyfluoroalkylové látky) se nerozkládají jako jiné látky, takže se v průběhu času hromadí v životním prostředí a lidském těle. Jsou extrémně perzistentní a v podstatě je nelze odstranit z životního prostředí. Používají se pro dlouhotrvající a voděodolný efekt, většinou v dekorativní kosmetice (řasenky, tvářenky), ale také v obalech nebo zubních nitích.

Greenwashing

Greenwashing uvádí zákazníka v omyl, že výrobek a/nebo společnost jsou šetrné k životnímu prostředí. Společnosti to dělají tak, že používají ekologické nebo recyklované obaly nebo falešné certifikáty prokazující přírodní původ výrobků. Další častou strategií greenwashingu je výběr některých složek pro marketingové tvrzení, zatímco ve skutečnosti výrobek obsahuje pouze 0,001 % této složky…

Škodlivá látka

V GreenGate se řídíme Globálně harmonizovaným systémem klasifikace a označování chemických látek (GHS). Tento systém definuje škodlivé látky jako něco, co je nebezpečné pro naše zdraví a může být karcinogenní, mutagenní nebo toxické.

Mutagenní látka

Jak název napovídá, slovo mutagenní pochází ze slova mutace a mutagenní látka je látka, která mutace způsobuje. Jak? Prostřednictvím změny DNA buňky. Změny DNA mohou poškodit buňky a způsobit různá onemocnění, například rakovinu. Tyto látky se vyskytují přirozeně v přírodě (radioaktivní látky, UV záření), ale také uměle ve formě chemických látek.

Přírodní kosmetika

Greengate považuje za přírodní kosmetiku výrobky bez zbytečných chemikálií a škodlivých látek. Z legislativního hlediska však přírodní kosmetika není chráněným pojmem. To znamená, že každý může definovat přírodní kosmetiku podle sebe. Proto bývá tento termín zneužíván pro greenwashing.

Bezpečná látka

V Greengate tímto termínem označujeme látky, které nezpůsobují žádné zdravotní problémy a neznečišťují životní prostředí.

Konvenční kosmetika

V Greengate chápeme konvenční kosmetiku jako běžnou, všude dostupnou komerční kosmetiku od značek, které už většina lidí dobře zná. Konvenční kosmetika běžně obsahuje zbytečné výplňové látky a bohužel i nebezpečné látky.

Perzistence v životním prostředí

Perzistence v životním prostředí, jak už název napovídá, je přetrvávání chemických látek v životním prostředí. Je to schopnost látky přetrvávat v životním prostředí po dlouhou dobu.

Jedná se o velmi trvalé látky (odolné vůči rozkladu UV zářením, chemickému, fyzikálnímu nebo biologickému rozkladu). Tyto látky se hromadí v životním prostředí a také v živých organismech a ohrožují lidi i celé ekosystémy.

Konzervanty

Konzervační látky jsou látky používané k ochraně materiálů před rozkladem. V kosmetice se konzervační látky obvykle používají ve výrobcích obsahujících vodu.

Toxická látka

Toxické látky mohou být přírodní (běžně se vyskytující v přírodě) a syntetické (vyrobené člověkem). Jedná se o jedovaté látky s negativními zdravotními účinky, jako je zvracení, poškození orgánů, podráždění kůže, popáleniny.

Toxicita

Toxicita je vlastnost chemických sloučenin způsobující otravu osob nebo zvířat, která látku požila, vdechla nebo absorbovala kůží. V zásadě všechny chemické sloučeniny mohou být při nadměrném užívání toxické.

Projekt GreenGate byl realizován v rámci programu Erasmus+ KA220-ADU - Kooperativní partnerství v oblasti vzdělávání dospělých s finanční podporou EU.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nemohou nést odpovědnost.

Tato platforma se řídí dohodou Creative Commons. CC BY-NC-ND - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/