G-book

Rozšiřte si prostřednictvím krátké četby své znalosti týkající se odpovědného používání kosmetických výrobků.

O čem to je?

G-book představuje pohodlnou, vzdělávací, odbornou podporu při zkoumání bezpečného a odpovědného používání kosmetických výrobků. Provede vás krátkým čtenářským dobrodružstvím od samotných kosmetických výrobků až po jejich komplexní vztah k vaší pokožce a životnímu prostředí. E-book se v šesti kapitolách zaměřuje na klíčové úrovně každodenního vztahu mezi uživatelem a produkty osobní péče / kosmetickými přípravky a přátelsky a profesionálně je prezentuje nejširší veřejnosti.

Která témata jsou zde zahrnuta?

Obsahem G-booku přibližujeme čtenářům znalosti a informace o následujících tématech:

  • základy, jako je znalost pokožky (která představuje náš první fyziologický kontakt s produkty osobní péče),
  • úvod do chemických látek a složek produktů pro osobní hygienu,
  • potenciálně nebezpečné nebo nežádoucí složky,
  • plasty jako přísada nebo obalový materiál,
  • legislativa a omezení v oblasti kosmetiky
  • a konečně rizika pro životní prostředí plynoucí z celosvětové výroby a používání kosmetických produktů.

Kdo G-book vytvořil?

Fakulta ochrany životního prostředí (FVO) je nezávislá vysokoškolská instituce, která vyučuje ochranu životního prostředí v nejširším slova smyslu. Výuka má přesah do oblasti přírodních věd, techniky, bioinženýrství a společenských a humanitních věd. Fakulta byla založena v roce 2006 jako Vysoká škola ochrany životního prostředí a v roce 2022 se stala fakultou.

FVO nabízí dva studijní obory, které jsou v souladu s Boloňským procesem, tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium. Výzkumná činnost na fakultě probíhá v rámci národních a mezinárodních projektů, jako jsou cílové výzkumné programy pro koncové uživatele a různé programy EU. Fakulta je držitelem nového certifikátu Erasmus pro terciární vzdělávání na období 2021-2027, s nímž má možnost meziinstitucionálního propojení v oblasti vzdělávání, stáží a výzkumu.

Projekt GreenGate byl realizován v rámci programu Erasmus+ KA220-ADU - Kooperativní partnerství v oblasti vzdělávání dospělých s finanční podporou EU.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nemohou nést odpovědnost.

Tato platforma se řídí dohodou Creative Commons. CC BY-NC-ND - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/