G-knjiga

Poglobite svoje znanje o odgovorni uporabi kozmetičnih izdelkov s pomočjo kratke knjige.

Kaj je njena vsebina?

G-knjiga je priročna, poučna in strokovna podpora pri raziskovanju varne in odgovorne uporabe kozmetičnih izdelkov – popelje vas na kratko bralno pustolovščino od kozmetičnih izdelkov do zapletenega odnosa, ki ga imajo s kožo in okoljem. Knjiga se v šestih poglavjih osredotoča na ključne ravni vsakodnevnega odnosa med uporabnikom in izdelkom za osebno nego/kozmetičnim izdelkom. Na prijazen in strokoven način jih predstavlja najširši javnosti.

Katere teme zajema?

Uporabnikom želi zagotoviti pridobivanje znanj in informacij o naslednjih temah:

  • o koži, ki predstavlja naš prvi fiziološki stik z izdelki za osebno nego,
  • o kemijskih snoveh in sestavinah izdelkov za osebno nego,
  • o potencialno nevarnih ali nezaželenih sestavinah,
  • o plastiki kot sestavini ali embalažnem materialu,
  • o zakonodajni in omejevanju v kozmetični industriji,
  • in nazadnje o okoljskih tveganjih, ki jih predstavlja svetovna proizvodnja in uporaba kozmetičnih izdelkov.

Kdo je ustvaril knjigo G-Book?

Fakulteta za varstvo okolja (FVO) je samostojna visokošolska inštitucija, ki interdisciplinarno deluje na področju okoljevarstvenih ved v najširšem pomenu besede, njeno delovanje pa se prepleta s področji naravoslovnih, tehničnih, biotehničnih, družboslovnih in humanističnih ved. Fakulteta je bila ustanovljena kot Visoka šola za varstvo okolja leta 2006, leta 2022 pa je postala fakulteta.

FVO ponuja dva bolonjska študijska programa, triletni dodiplomski in dvoletni podiplomski magistrski študij “Varstva okolja in ekotehnologij”. Raziskovalne dejavnosti na fakulteti potekajo v okviru različnih nacionalnih in mednarodnih projektov, kot so ciljni raziskovalni programi za končne uporabnike in različni programi EU. Fakulteta je nosilka novega certifikata Erasmus za terciarno izobraževanje za obdobje 2021-2027, s katerim ima možnost medinstitucionalnega povezovanja na izobraževalnem, vajeniškem in raziskovalnem področju.

Projekt GreenGate se je izvajal v okviru programa Erasmus+ KA220-ADU - Partnerstva za sodelovanje v izobraževanju odraslih s finančno podporo EU.

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Evropska unija in agencija EACEA ne moreta biti odgovorni zanje.

Ta platforma upošteva sporazum Creative Commons. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/