Omogočamo ozaveščeno izbiro bolj zdravih kozmetičnih izdelkov.

Že dolgo si prizadevamo ustvariti neodvisno skupnost laikov in strokovnjakov pod skupnim imenom GreenGate. To edinstveno okolje omogoča izobraževanje in razumevanje sestave kozmetičnih, čistilnih in pralnih izdelkov. Zagotavlja informacije o vplivu škodljivih snovi na zdravje ljudi in naše okolje. Verjamemo namreč, da je mogoče spremeniti pristop naše družbe.

GreenGate je obsežna platforma o zelo raznoliki skupini kozmetičnih izdelkih ter o morebitnih tveganjih njihovih sestavin. Ponuja spletni tečaj z 12 poglavji, ki ponujajo uporabniku prehod na bolj zeleno kozmetiko in informacije o tem, čemu se je treba pri izbiri kozmetike izogibati. Platforma vključuje številne dejavnosti (aplikacijo, e-knjigo, bloge, videoposnetke DIY, gradiva za učitelje itd.) in uporabnikom priporoča vsebine, ki rešujejo njihove edinstvene težave. Vsebina je na voljo v štirih jezikih (EN, CZ, SK, SI).

Projekt GreenGate financira Evropska unija v okviru projekta Erasmus+, čeprav nepovratna sredstva ne pokrivajo vseh stroškov projekta. Če vam je “sporočilo” projekta blizu in bi radi podprli njegov razvoj z idejo, s pomočjo ali finančno donacijo, nas kontaktirajte na info@greenscan.cz.

Člani ekipe GreenGate

Logotipi ekip

GreenScan (CZ)

Aplikacija GreenScan, Blog, Spletni tečaj, Razvoj platforme

Okoljsko izobraževanje za podjetja, šole in javnost. Smo navdušenci, prostovoljci in predvsem ljudje. Želimo razumeti družbo in naravo. Naša okolica ni ravnodušna do nas. Napredujemo, ustvarjamo nove vsebine in želimo biti koristni. Naša temeljna vrednota je svoboda izbire in pravica do obveščenosti za vse. Prizadevamo si za izdelke, ki so varni za uporabo, za zdravje in ekološko trajnost življenja na našem planetu. Sprememba smeri naše družbe je mogoča.

Educasoft Solutions (CZ)

Spletni tečaj, Koncept platforme in arhitektura spletne strani

Naša glavna področja, na katera se osredotočamo, so oblikovanje in razvoj tečajev e-učenja ter zagotavljanje in razvoj sistema LMS Competent. Uspešno smo izvedli že več kot 50 spletnih izobraževalnih projektov, med drugim tudi nagrajeni tečaj o podnebnih spremembah za organizacijo People in Need (eno največjih čeških nevladnih organizacij). Skoraj dva tisoč učiteljem je pomagal razumeti podnebne spremembe in jih pripravil na poučevanje o njih.

CEEV Živica (SK)

Metodološka orodja, Blog

Živica je nevladna organizacija, ki spodbuja spremembe. Želimo ustvariti svet, v katerem bo vsakdo spodbujen k iskanju lastne narave. Verjamemo, da nas lahko narava veliko nauči. Okoljski problemi nas pozivajo, da se osredotočimo na svoja dejanja, saj spreminjanje problemov samo na površju ni globalno trajnostna dolgoročna rešitev.

Fakulteta za varstvo okolja (SI)

G-knjiga, Blog

Fakulteta za varstvo okolja (FVO) je samostojna visokošolska inštitucija, ki interdisciplinarno deluje na področju okoljevarstvenih ved v najširšem pomenu besede, njeno delovanje pa se prepleta s področji naravoslovnih, tehničnih, biotehničnih, družboslovnih in humanističnih ved. Fakulteta je bila ustanovljena kot Visoka šola za varstvo okolja leta 2006, leta 2022 pa je postala fakulteta.

Projekt GreenGate se je izvajal v okviru programa Erasmus+ KA220-ADU - Partnerstva za sodelovanje v izobraževanju odraslih s finančno podporo EU.

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Evropska unija in agencija EACEA ne moreta biti odgovorni zanje.

Ta platforma upošteva sporazum Creative Commons. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/