Podporujeme vás v informované volbě zdravější kosmetiky.

Naší dlouhodobou snahou je vytvořit nezávislou komunitu laiků a odborníků zastřešenou platformou GreenGate. Tento jedinečný projekt vzdělává a pomáhá pochopit složení kosmetických, čisticích, pracích a mycích prostředků. Poskytuje také informace o vlivu škodlivých látek na lidské zdraví a na životní prostředí. Věříme, že změna přístupu naší společnosti je možná.

GreenGate je komplexní portál o kosmetických a drogistických výrobcích a rizikovosti jejich složení. Platforma GreenGate nabízí online kurz zdarma, který vás ve 12 kapitolách naučí vše potřebné k přechodu na ekologičtější kosmetiku a o tom, čemu se při výběru kosmetiky vyhnout. Portál obsahuje mnoho aktivit (aplikace, e-kniha, blog, DIY videa, materiály pro vyučující atd.) a nabízí rozcestník, který uživatele snadno navede na vhodný obsah k řešení jejich specifických problémů. Obsah je k dispozici ve čtyřech jazycích (EN, CZ, SK, SI).

Projekt GreenGate je financován Evropskou unií v rámci projektu Erasmus+, i když grant nepokrývá veškeré náklady na projekt. Pokud s vámi „poselství“ projektu rezonuje a chtěli byste jeho rozvoj podpořit nápadem, pomocí nebo finančním darem, neváhejte nás kontaktovat na info@greenscan.cz.

GreenGate tým

Team Logos

GreenScan (CZ)

Aplikace GreenScan, blog, online kurz

Environmentální vzdělávání pro firmy, školy a veřejnost. Jsme nadšenci, dobrovolníci a především lidé. Chceme porozumět společnosti a přírodě. Naše okolí nám není lhostejné. Jdeme kupředu, vytváříme nové věci a chceme být užiteční. Naší základní hodnotou je svoboda volby a právo na informace pro každého. Jde nám o zdraví, o ekologickou udržitelnost života na naší planetě a o to, aby výrobky, které lidé používají, byly bezpečné. Změnit směr, kterým se naše společnost ubírá, je možné.

Educasoft Solutions (CZ)

Online kurz, Vývoj platformy

Zaměřujeme se především na navrhování a vývoj e-learningových kurzů a na poskytování a vývoj našeho systému LMS Competent. Úspěšně jsme realizovali více než 50 online vzdělávacích projektů, včetně oceněného kurzu o změně klimatu pro Člověka v tísni. Ten pomohl téměř dvěma tisícům učitelů porozumět změně klimatu a připravil je na výuku o ní.

CEEV Živica (SK)

Metodologický toolkit, blog

Živica je nevládní organizace, která inspiruje ke změně. Chceme vytvořit svět, ve kterém je každý povzbuzován k hledání své vlastní podstaty. Věříme, že příroda nás může mnohému naučit. Problémy životního prostředí jsou pro nás výzvou, abychom obrátili pozornost ke svému jednání, protože měnit problémy pouze z povrchu není globálně udržitelné dlouhodobé řešení.

Fakulta ochrany životního prostředí (SI)

G-kniha, blog

Fakulta ochrany životního prostředí (FVO) je nezávislá vysokoškolská instituce, která vyučuje ochranu životního prostředí v nejširším slova smyslu. Výuka má přesah do oblasti přírodních věd, techniky, bioinženýrství a společenských a humanitních věd. Fakulta byla založena v roce 2006 jako Vysoká škola ochrany životního prostředí a v roce 2022 se stala fakultou.

Projekt GreenGate byl realizován v rámci programu Erasmus+ KA220-ADU - Kooperativní partnerství v oblasti vzdělávání dospělých s finanční podporou EU.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nemohou nést odpovědnost.

Tato platforma se řídí dohodou Creative Commons. CC BY-NC-ND - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/