Cookies

1. Co jsou to Cookies?

Soubor cookie je označení pro malý balíček dat odeslaný webovým serverem do webového prohlížeče a uložený v počítači uživatele. Prohlížeč odešle data zpět na server, když uživatel znovu navštíví stejný server. Soubory cookies rozpoznávají jednotlivé uživatele, sledují jejich přizpůsobení a usnadňují používání webu.

Jsou to nástroje, které poskytují webové funkce konkrétnímu uživateli. Dříve navštívené webové stránky mohou pomocí souborů cookies ukládat informace o aktivitě uživatele při prohlížení nebo v rámci internetového bankovnictví, a tak postupně zjišťovat konkrétní zájmy uživatelů. Nelze je ale použít ke sledování identity uživatele třetí stranou.

Informace ze souborů cookies mohou být použity pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocení chování návštěvníků atd.

2. Informace o správci údajů

Organizace GreenScan, registrovaná Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119 („správce“), kontaktní údaje: info@greenscan.cz, jako provozovatel těchto webových stránek používá soubory cookie na těchto webových stránkách pro:

 • sledování návštěvnosti webu
 • vytváření statistik návštěvnosti zahrnujících návštěvnost a chování návštěvníků na webových stránkách.
 • fungování webových stránek

3. Právní základ pro zpracování

Shromažďování souborů cookies pro účely uvedené v předchozím odstavci lze považovat za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Takové zpracování je možné na základě následujících důvodů:

 • pro nezbytné technické soubory cookies je důvodem oprávněný zájem Správce na provozování webových stránek,
 • u preferenčních, statistických a marketingových souborů cookies je důvodem zpracování váš souhlas. Souhlas udělujete na dobu uvedenou níže pro každý typ souboru cookies. Svůj souhlas se shromažďováním údajů o cookies pro tyto účely můžete kdykoli odvolat.

4. Účely zpracování

Existují dva typy souborů cookies v závislosti na jejich trvanlivosti:

 • Krátkodobé (session cookies) zůstávají ve vašem prohlížeči, dokud jej nezavřete, poté jsou smazány.
 • Dlouhodobé (trvalé soubory cookies) zůstávají v prohlížeči uloženy po dlouhou dobu (v závislosti na nastavení prohlížeče a nastavení souborů cookies) nebo dokud je ručně neodstraníte.

Existují dva typy souborů cookies v závislosti na tom, kdo je vytváří a zpracovává:

 • Soubory cookies první strany jsou vytvářeny navštívenou stránkou. Nejčastěji se používají k zajištění základní funkčnosti webových stránek.
 • Soubory cookies třetích stran jsou vytvářeny jinými stránkami. Tyto stránky vlastní určitý obsah, například reklamy nebo obrázky, na navštívené stránce. Obvykle se jedná o soubory cookies reklamních systémů, widgety sociálních sítí nebo vložená videa.

Na těchto webových stránkách používáme následující soubory cookies:

Nezbytné technické soubory cookies (první strany, krátkodobé).

Nezbytné soubory cookies pomáhají používat webové stránky tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace po stránce a přístup k zabezpečeným částem webových stránek. Bez těchto souborů cookies nemůže webová stránka správně fungovat.

Preferenční soubory cookies (první strany, dlouhodobé)

Preferenční soubory cookies umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění chování nebo vzhled webové stránky. Jedná se například o váš preferovaný jazyk.

Statistické soubory cookies – Google Analytics (první strany, dlouhodobé)

Statistické soubory cookies pomáhají majitelům webových stránek pochopit, jak návštěvníci webové stránky používají. Shromažďují a sdílejí informace anonymně.

Nikdy nepoužíváme soubory cookies k vaší identifikaci. Nikdy v nich neukládáme citlivé nebo osobní údaje.

5. Zpracovatelé

Shromážděné soubory cookies zpracovávají další zpracovatelé:

 • Google Analytics, provozovaný společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • Poskytovatel webových řešení, řízený společností Automattic, Inc. – WordPress.com, se sídlem v San Franciscu, Kalifornie, USA.

Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále nakládají se soubory cookie podle svých podmínek, které naleznete zejména zde:

6. Vaše práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle nařízení máte právo na:

 • požádat správce, aby vám sdělil, jaké osobní údaje o vás zpracovává, nebo si vyžádat kopii těchto údajů,
 • požadovat od Správce přístup k těmto údajům a jejich aktualizaci nebo opravu, případně omezit jejich zpracování,
 • právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě,
 • právo kdykoli odvolat souhlas (pokud je zpracování založeno na souhlasu), například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce,
 • požádat Správce o výmaz těchto osobních údajů – výmaz bude proveden, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu požádat o předání těchto údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce, Úřad pro ochranu osobních údajů nebo soud.

7. Jak dále nastavit používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookie automaticky přijímá. Soubory cookie můžete odmítnout nebo nastavit internetový prohlížeč tak, aby používal pouze určité soubory cookie.