Podmínky používání webových stránek

Na této stránce se seznámíte s podmínkami, za kterých můžete používat naše webové stránky a náš online kurz. Před použitím stránek si tyto podmínky prosím pečlivě přečtěte. Používáním našich stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami a zavazujete se je dodržovat. Pokud s podmínkami používání nesouhlasíte, nepoužívejte naše stránky.

Platforma GreenGate byla financována z projektu EU „KA220-ADU – Partnerství pro spolupráci ve vzdělávání dospělých“.

Informace o nás

Za obsah portálu odpovídají:

  • Educasoft Solutions s.r.o., IČO: 27256855, sídlo: Nad Kazankou 649/46, 171 00 Praha 7, Česká republika
  • GreenScan s.r.o., IČO: 06496245, sídlo: Příseka ev. č. 4, 582 91, Česká republika
  • CEEV Živica, IČO: 35998407, bydliště: Račianska 78, 831 02 Bratislava, Slovensko.
  • Fakulta ochrany životního prostředí, registrační číslo: 2257092000, bydliště: Adresa: Trg mladosti 7, 3320 Velenje, Slovinsko.

Provozovatelem webových stránek je společnost GreenScan. Za funkčnost e-learningového kurzu odpovídá společnost Educasoft Solutions s.r.o.

Přístup na naše stránky

Používání těchto stránek a obsahu kurzu je pro uživatele zdarma.

Educasoft Solutions s.r.o., GreenScan s.r.o., CEEV Živica, Fakulta ochrany životního prostředí ani žádná třetí strana neručí za správnost, aktuálnost, zpracování, úplnost nebo vhodnost informací a materiálů umístěných na těchto webových stránkách pro jakýkoli účel. Uživatel bere na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby. Pokud uživatel zjistí nepřesnost nebo chybu, doporučujeme ji nahlásit e-mailem: info@greenscan.cz

Veškeré informace nebo materiály z těchto webových stránek používá uživatel na vlastní nebezpečí a společnosti Educasoft Solutions s.r.o., GreenScan s.r.o., CEEV Živica ani Fakulta životního prostředí nenesou odpovědnost za jejich použití. Uživatel odpovídá za to, zda produkty, služby nebo informace dostupné na těchto webových stránkách splňují jeho specifické požadavky.

Tyto webové stránky mohou obsahovat také odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy mají uživateli usnadnit přístup k dalším informacím. Neznamená to, že společnosti Educasoft Solutions s.r.o., GreenScan s.r.o., CEEV Živica nebo Fakulta životního prostředí souhlasí s obsahem těchto webových stránek. Educasoft Solutions s.r.o., GreenScan s.r.o., CEEV Živica ani Fakulta životního prostředí neodpovídají za obsah nebo bezpečnost webových stránek, na které je v kurzu odkazováno.

Používání těchto webových stránek a případné spory, které mohou z tohoto používání vzniknout, se řídí platnými právními předpisy České republiky.

Ochrana duševního vlastnictví

Tyto webové stránky obsahují materiály vlastněné nebo licencované společnostmi Educasoft Solutions s.r.o., GreenScan s.r.o., CEEV Živica nebo Fakultou ochrany životního prostředí. Tento materiál zahrnuje mimo jiné fotografie, videa, pracovní materiály, design, uspořádání, vzhled a grafiku webových stránek. Reprodukce nebo jakékoli jiné použití těchto prvků je zakázáno.

Obsah platformy je uživatelům poskytován pod licencí Creative Commons „Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International“ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

U všech ochranných známek použitých na těchto webových stránkách je uveden jejich vlastník, pokud se nejedná o ochranné známky vlastněné společnostmi Educasoft Solutions s.r.o., GreenScan s.r.o., CEEV Živica nebo Fakultou životního prostředí nebo ochranné známky, k nimž má některý z těchto subjektů výhradní právo na jejich užívání.

Projekt GreenGate byl realizován v rámci programu Erasmus+ KA220-ADU - Kooperativní partnerství v oblasti vzdělávání dospělých s finanční podporou EU.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nemohou nést odpovědnost.

Tato platforma se řídí dohodou Creative Commons. CC BY-NC-ND - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/