Pogoji uporabe spletnega mesta

Na tej strani vam predstavljamo pogoje uporabe, pod katerimi lahko uporabljate naše spletno mesto in naš spletni tečaj. Pred uporabo spletnega mesta natančno preberite te pogoje uporabe. Z uporabo našega spletnega mesta potrjujete, da sprejemate te pogoje uporabe in se strinjate, da jih boste upoštevali. Če se s temi pogoji uporabe ne strinjate, ne uporabljajte našega spletnega mesta.

Platforma GreenGate je bila financirana v okviru projekta EU “KA220-ADU – Partnerstva za sodelovanje v izobraževanju odraslih”.

Informacije o nas

Za vsebino portala so odgovorni naslednji uporabniki:

  • Educasoft Solutions d.o.o., ident. št.: 27256855, naslov: Nad Kazankou 649/46, 171 00 Praga 7, Češka
  • GreenScan d.o.o., ident. št.: 06496245, naslov: Gerstnerova 657/7, 170 00 Praga 7, Češka
  • CEEV Živica, ident. št.: 35998407, naslov: Račianska 78, 831 02 Bratislava, Slovaška
  • Fakulteta za varstvo okolja, matična številka: 2257092000, naslov: Trg mladosti 7, 3320 Velenje, Slovenija

Upravljavec spletnega mesta je GreenScan. Družba Educasoft Solutions d.o.o. je odgovorna za funkcionalnost tečaja e-učenja.

Dostop do našega spletnega mesta

Uporaba teh strani in vsebine tečaja je za uporabnike brezplačna.

Educasoft Solutions d.o.o., GreenScan d.o.o., CEEV Živica, Fakulteta za varstvo okolja ali katera koli tretja oseba ne jamči za pravilnost, pravočasnost, obdelavo, popolnost ali primernost informacij in gradiv na tem spletnem mestu za kakršen koli namen. Uporabnik se zaveda, da lahko te informacije in gradivo vsebujejo nepravilnosti ali napake. Če uporabnik odkrije netočnost ali napako, je priporočljivo, da jo sporoči na elektronski naslov: info@greenscan.cz.

Vse informacije ali gradiva s tega spletnega mesta uporablja uporabnik na lastno odgovornost in Educasoft Solutions d.o.o., GreenScan d.o.o., CEEV Živica ali Fakulteta za varstvo okolja niso odgovorni za njihovo uporabo. Uporabnik je odgovoren za to, ali izdelki, storitve ali informacije, ki so na voljo na tem spletnem mestu, ustrezajo njegovim posebnim zahtevam.

To spletno mesto lahko vsebuje tudi povezave do drugih spletnih mest. Namen takšnih povezav je olajšati uporabniku dostop do dodatnih informacij. To ne pomeni, da se družbe Educasoft Solutions d.o.o., GreenScan d.o.o., CEEV Živica ali Fakulteta za varstvo okolja strinjajo z vsebino tega spletnega mesta. Družbe Educasoft Solutions d.o.o., GreenScan d.o.o., CEEV Živica ali Fakulteta za varstvo okolja ne odgovarjajo za vsebino ali varnost spletnih strani, na katere se sklicuje tečaj.

Uporabo teh spletnih strani in morebitne spore, ki bi lahko nastali zaradi take uporabe, urejajo veljavni pravni predpisi Češke republike.

Zaščita intelektualne lastnine

Ta spletna stran vsebuje gradivo, ki je v lasti ali licenci družbe Educasoft Solutions d.o.o., GreenScan d.o.o., CEEV Živica ali Fakultete za varstvo okolja. To gradivo med drugim vključuje fotografije, videoposnetke, delovno gradivo, zasnovo, postavitev, videz in grafiko spletnega mesta. Kopiranje ali kakršna koli druga uporaba teh elementov je prepovedana.

Vsebina platforme je uporabnikom na voljo pod licenco Creative Commons “Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International” https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Za vse blagovne znamke, uporabljene na tem spletnem mestu, je naveden lastnik, razen če gre za blagovne znamke v lasti podjetij Educasoft Solutions d.o.o., GreenScan d.o.o., CEEV Živica ali Fakultete za varstvo okolja ali za blagovne znamke, za katere ima kateri koli od teh subjektov izključno pravico do uporabe.

Projekt GreenGate se je izvajal v okviru programa Erasmus+ KA220-ADU – Partnerstva za sodelovanje v izobraževanju odraslih s finančno podporo EU.

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Evropska unija in agencija EACEA ne moreta biti odgovorni zanje.

Ta platforma upošteva sporazum Creative Commons. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/