Analizirajte kozmetiko z aplikacijo GreenScan.

Aplikacija GreenScan za vas preveri sestavo izdelkov! Edinstvena mobilna aplikacija po skeniranju pregledno in na kratko prikaže informacije o sestavinah izdelka ter njihovem vplivu na vaše zdravje in okolje.

Gumb za Google Play
Gumb za trgovino App Store

Z aplikacijo GreenScan boste imeli pri sebi popoln pregled izdelkov.

Aplikacija GreenScan za vas preveri sestavo izdelkov! Edinstvena mobilna aplikacija po skeniranju pregledno in na kratko prikaže informacije o sestavinah izdelka ter njihovem vplivu na vaše zdravje in okolje.

Gumb za Google Play
Gumb za trgovino App Store

Z aplikacijo GreenScan boste imeli pri sebi popoln pregled izdelkov.

Skeniranje z aplikacijo GreenScan
Ocenjevanje izdelkov z aplikacijo GreenScan
Informacije o sestavinah na aplikaciji GreenScan

Aplikacija GreenScan je in bo ostala neprofitna. Financira se iz različnih virov, vendar vedno pod pogojem neodvisnosti in zagotavljanja preglednosti. Če imate kakršne koli zamisli, kako podpreti projekt, na primer z dodajanjem izdelkov v našo zbirko podatkov ali s prispevanjem k razvoju našega skupnega dela, nam to sporočite.

Projekt GreenGate financira Evropska unija v okviru projekta Erasmus+, čeprav nepovratna sredstva ne pokrivajo vseh stroškov projekta. Če vam je “sporočilo” projekta blizu in bi radi podprli njegov razvoj z idejo, s pomočjo ali finančno donacijo, nas kontaktirajte na info@greenscan.cz.

Kdo je ustvaril aplikacijo?

Okoljsko izobraževanje za podjetja, šole in javnost. Smo navdušenci, prostovoljci in predvsem ljudje. Želimo razumeti družbo in naravo. Naša okolica ni ravnodušna do nas. Napredujemo, ustvarjamo nove stvari in želimo biti koristni. Prizadevamo si za skupno vizijo. Naša temeljna vrednota je svoboda izbire in pravica do obveščenosti za vse.

Zato smo razvili mobilno aplikacijo in skupno okolje pod krovno znamko GreenGate, ki uporabniku zagotavlja dovolj pomembnih in, kar je najpomembneje, neodvisnih informacij o sestavinah izdelkov, njihovem izvoru ali vplivih proizvodnje na okolje in še veliko več. Na primer povezave do drugih podobno mislečih projektov, ki upoštevajo ljudi in naravo.

Podpiramo izdelkie, ki so varni za uporabo, zdravje in ekološko trajnost življenja na planetu. Sprememba smeri naše družbe je mogoča. Mi smo GreenScan!

Projekt GreenGate se je izvajal v okviru programa Erasmus+ KA220-ADU - Partnerstva za sodelovanje v izobraževanju odraslih s finančno podporo EU.

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Evropska unija in agencija EACEA ne moreta biti odgovorni zanje.

Ta platforma upošteva sporazum Creative Commons. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/