Metodološka orodja

Z interaktivnimi dejavnostmi, ki jih lahko uporabite tudi za izobraževanje svojih ciljnih skupin, se seznanite s problematičnimi vprašanji in snovmi v kozmetičnih, negovalnih in čistilnih izdelkih ter njihovim vplivom na naše zdravje in okolje.

Komu so orodja namenjena?

Zbirka metodoloških orodij je izobraževalno orodje za učitelje, vodje usposabljanj in trenerje. Priročnik ponuja gradiva, pripravljena za uporabo, kot so delovni listi, igre in vaje, ki učiteljem omogočajo boljše razumevanje in posredovanje učnih vsebin.

Teme v zbirki orodij se osredotočajo na kozmetične snovi ter njihov vpliv na naše zdravje in okolje. Številne dejavnosti so dinamične in so odlično orodje za uporabo v skupinah. Ponujajo prostor za nadaljnjo razpravo in poglobljeno interaktivno učenje o izbranih temah.

Kdo je pripravil zbirko orodij?

Živica je nevladna organizacija, ki spodbuja spremembe. Želimo ustvariti svet, v katerem bo vsakdo spodbujen k iskanju lastne narave. Verjamemo, da nas lahko narava veliko nauči. Okoljski problemi nas pozivajo, da se osredotočimo na svoja dejanja, saj spreminjanje problemov samo na površju ni globalno trajnostna dolgoročna rešitev.

Projekt GreenGate se je izvajal v okviru programa Erasmus+ KA220-ADU - Partnerstva za sodelovanje v izobraževanju odraslih s finančno podporo EU.

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Evropska unija in agencija EACEA ne moreta biti odgovorni zanje.

Ta platforma upošteva sporazum Creative Commons. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/