Metodické listy

Seznamte se prostřednictvím interaktivních aktivit s problematickými otázkami a látkami v kosmetických, zkrášlujících a čisticích přípravcích a jejich dopadem na naše zdraví a životní prostředí. Tyto aktivity můžete využít i ke vzdělávání svých komunit.

Pro koho jsou Metodické listy určeny?

Metodické listy jsou vzdělávací nástroj pro učitele, školitele a kouče. Tato příručka nabízí materiály připravené k použití, jako jsou pracovní listy, hry a cvičení, které pedagogům umožní lépe pochopit a zprostředkovat výukový obsah.

Tematicky jsou Metodické listy zaměřeny na kosmetické látky a jejich vliv na naše zdraví a životní prostředí. Mnoho aktivit je dynamických a jsou skvělé pro použití ve skupinách. Nabízejí prostor pro další diskusi a hluboké interaktivní učení o vybraných tématech.

Kdo vytvořil Metodické listy?

Živica je nevládní organizace, která inspiruje ke změně. Chceme vytvořit svět, ve kterém je každý povzbuzován k hledání své vlastní podstaty. Věříme, že příroda nás může mnohému naučit. Problémy životního prostředí jsou pro nás výzvou, abychom obrátili pozornost ke svému jednání, protože měnit problémy pouze z povrchu není globálně udržitelné dlouhodobé řešení.

Projekt GreenGate byl realizován v rámci programu Erasmus+ KA220-ADU - Kooperativní partnerství v oblasti vzdělávání dospělých s finanční podporou EU.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nemohou nést odpovědnost.

Tato platforma se řídí dohodou Creative Commons. CC BY-NC-ND - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/