Zásady ochrany osobních údajů pro app GreenScan

Úvod

Vítejte v mobilní aplikaci GreenScan, která vám pomáhá s hodnocením složení kosmetiky a dalších produktů. GreenScan s.r.o. se zavazuje k ochraně vašeho soukromí a bezpečnosti vašich informací. Tato Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak zacházíme s vašimi údaji a jak chráníme vaši důvěrnost. GreenScan Ltd. is committed to protecting your privacy and the security of your information. These Privacy Policy explains how we handle your data and safeguard your confidentiality.

Shromažďované údaje

Mobilní aplikace GreenScan nepožaduje od uživatelů žádné osobní údaje a nepřijímá žádné informace, jako jsou emailové adresy nebo jména, přímo do aplikace. Pokud se však uživatelé registrují prostřednictvím služeb Google Play nebo App Store, tyto platformy mohou shromažďovat určité informace v souladu se svými vlastními Zásadami ochrany osobních údajů. Aplikace GreenScan může shromažďovat anonymní statistické údaje o používání za účelem zlepšení uživatelského zážitku a kvality služeb. However, if users register through Google Play or the App Store, these platforms may collect certain information in accordance with their own Privacy Policies. The GreenScan application may collect anonymous statistical data about usage for the purpose of improving user experience and service quality.

Použití shromažďovaných údajů

Shromažďované anonymní statistické údaje o používání aplikace jsou používány výhradně pro interní účely společnosti GreenScan s.r.o. Tyto údaje nám pomáhají lépe porozumět potřebám našich uživatelů a zlepšovat naši mobilní aplikaci.

Sdílení údajů s třetími stranami

Společnost GreenScan s.r.o. neposkytuje žádné osobní údaje třetím stranám bez výslovného souhlasu uživatele nebo pokud to není vyžadováno zákonem. Aplikace GreenScan nepožaduje ani nezískává žádné osobní údaje od třetích stran, jako jsou Google nebo Apple.

Jak je to s daty mimo Evropskou unii (EU)?

Působí primárně v České a Slovenské republice, Slovinsku a případně i v dalších zemích Evropské unie. Nesdílíme žádné osobní údaje mimo Evropskou unii (EU). Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně předávání osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat info@greenscan.cz.

Respekt k ochraně soukromí mladších uživatelů

Nepožadujeme ani nezískáváme žádné údaje od osob mladších 18 let. Pokud si myslíte, že vaše osobní údaje nebo údaje o vašich dětech mladších 18 let mohou být nějakým způsobem zaznamenány naší aplikací, prosím, kontaktujte nás.

Zabezpečení údajů

I přesto, že aplikace GreenScan nepožaduje od uživatelů žádné osobní údaje, dbáme na ochranu soukromí a důvěrnosti vašich informací. Používáme běžně používané technologie a postupy pro zajištění bezpečnosti dat.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně aplikace GreenScan nebo používání služby, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@greenscan.cz.

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

Tato verze Zásad ochrany osobních údajů byla naposledy aktualizována dne 12. 4. 2024. Zásady mohou být pravidelně aktualizovány v souladu s našimi provozními postupy nebo změnami právních předpisů. Aktualizace Zásad budou zveřejněny na našich webových stránkách https://green-gate.eu/.

Děkujeme za používání mobilní aplikace GreenScan 😉

Projekt GreenGate byl realizován v rámci programu Erasmus+ KA220-ADU - Kooperativní partnerství v oblasti vzdělávání dospělých s finanční podporou EU.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nemohou nést odpovědnost.

Tato platforma se řídí dohodou Creative Commons. CC BY-NC-ND - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/