Zásady ochrany osobných údajov pre app GreenScan

Úvod

Vitajte v mobilnej aplikácii GreenScan, ktorá vám pomáha s hodnotením zloženia kozmetiky a ďalších produktov. GreenScan s.r.o. sa zaväzuje k ochrane vášho súkromia a bezpečnosti vašich informácií. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako zaobchádzame s vašimi údajmi a ako chránime vašu dôvernosť.

Zbierané údaje

Mobilná aplikácia GreenScan nepožaduje od používateľov žiadne osobné údaje a neprijíma žiadne informácie, ako sú emailové adresy alebo mená, priamo do aplikácie. Ak sa však používatelia zaregistrujú prostredníctvom služieb Google Play alebo App Store, tieto platformy môžu zbierať určité informácie v súlade so svojimi vlastnými Zásadami ochrany osobných údajov. Aplikácia GreenScan môže zbierať anonymné štatistické údaje o používaní za účelom zlepšenia užívateľského zážitku a kvality služieb.

Použitie zbieraných údajov

Zbierané anonymné štatistické údaje o používaní aplikácie sú používané výhradne pre interné účely spoločnosti GreenScan s.r.o. Tieto údaje nám pomáhajú lepšie porozumieť potrebám našich používateľov a zlepšovať našu mobilnú aplikáciu.

Zdieľanie údajov s tretími stranami

Spoločnosť GreenScan s.r.o. neposkytuje žiadne osobné údaje tretím stranám bez výslovného súhlasu používateľa alebo pokiaľ to nie je vyžadované zákonom. Aplikácia GreenScan nepožaduje ani nezískava žiadne osobné údaje od tretích strán, ako sú Google alebo Apple.

Ako je to s údajmi mimo Európskej únie (EU)?

Pôsobí primárne v Českej a Slovenskej republike, Slovinsku a prípadne aj v ďalších krajinách Európskej únie. Nesdávame žiadne osobné údaje mimo Európskej únie (EU). Ak máte akékoľvek otázky ohľadom prenášania osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na info@greenscan.cz.

Respekt k ochrane súkromia mladších používateľov

Nepožadujeme ani nezískavame žiadne údaje od osôb mladších 18 rokov. Ak si myslíte, že vaše osobné údaje alebo údaje o vašich deťoch mladších 18 rokov môžu byť akýmkoľvek spôsobom zaznamenané našou aplikáciou, prosím, kontaktujte nás.

Zabezpečenie údajov

Aj napriek tomu, že aplikácia GreenScan nepožaduje od používateľov žiadne osobné údaje, dbáme na ochranu súkromia a dôvernosti vašich informácií. Používame bežne používané technológie a postupy na zabezpečenie bezpečnosti údajov.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom aplikácie GreenScan alebo používania služby, neváhajte nás kontaktovať na adrese info@greenscan.cz.

Zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov

Táto verzia Zásad ochrany osobných údajov bola naposledy aktualizovaná dňa 12. 4. 2024. Zásady môžu byť pravidelne aktualizované v súlade s našimi prevádzkovými postupmi alebo zmenami právnych predpisov. Aktualizácie Zásad budú zverejnené na našich webových stránkach https://green-gate.eu/.

Ďakujeme za používanie mobilnej aplikácie GreenScan 😉

Projekt GreenGate sa realizoval v rámci programu Erasmus+ KA220-ADU - Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých s finančnou podporou EÚ.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani agentúra EACEA za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Táto platforma sa riadi dohodou Creative Commons. CC BY-NC-ND - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/