Umožňujeme informovaný výber zdravšej kozmetiky.

Našou dlhodobou snahou je vytvoriť nezávislú komunitu laikov a odborníkov zastrešenú platformou GreenGate. Tento jedinečný projekt vzdeláva a pomáha pochopiť zloženie kozmetických, čistiacich, pracích a čistiacich prostriedkov. Poskytuje informácie o vplyve škodlivých látok na ľudské zdravie a životné prostredie. Veríme, že zmena prístupu našej spoločnosti je možná.

GreenGate je komplexný portál o kozmetických a drogériových výrobkoch a riziku ich zložiek. Platforma GreenGate ponúka online kurz, který vás v 12 kapitolách naučí všetko potrebné k prechodu na ekologickejšiu kozmetiku a o tom, čomu sa pri výbere kozmetiky vyhnúť. Portál zobrazuje množstvo aktivít (aplikácie, e-knihu, blog, videá typu „urob si sám“, materiály pre pedagógov atď.) a odporúča používateľom obsah, ktorý rieši ich jedinečné problémy. Obsah je k dispozícii v 4 jazykoch (EN, CZ, SK, SI).

Projekt GreenGate financuje Európska únia v rámci projektu Erasmus+, hoci grant nepokrýva všetky náklady na projekt. Ak vás „posolstvo“ projektu oslovilo a chceli by ste podporiť jeho rozvoj nápadom, pomocou alebo finančným darom, neváhajte nás kontaktovať na info@greenscan.cz.

Členovia tímu GreenGate

Logá tímov

GreenScan (CZ)

Aplikácia GreenScan, Blog, Online kurz, Vývoj platformy

Environmentálne vzdelávanie pre firmy, školy a verejnosť. Sme nadšenci, dobrovoľníci a predovšetkým ľudia. Chceme porozumieť spoločnosti a prírode. Naše okolie nám nie je ľahostajné. Ideme vpred, vytvárame nové veci a chceme byť užitoční. Našou základnou hodnotou je sloboda výberu a právo na informácie pre každého. Ide nám o to, aby boli výrobky bezpečné pre ľudí, zdravie a ekologickú udržateľnosť života na našej planéte. Zmena smerovania našej spoločnosti je možná.

Educasoft Solutions (CZ)

Online kurz, koncept platformy a wireframe

Zameriavame sa predovšetkým na navrhovanie a vývoj e-learningových kurzov a na poskytovanie a rozvoj nášho systému LMS Competent. Úspešne sme zrealizovali viac ako 50 online vzdelávacích projektov vrátane oceneného kurzu o zmene klímy pre Člověka v tísni (jednu z najväčších českých mimovládnych organizácií). Pomohla takmer dvom tisícom učiteľov pochopiť zmenu klímy a pripravila ich na vyučovanie o nej.

CEEV Živica (SK)

Metodologická príručka, Blog

Živica je mimovládna organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Chceme vytvoriť svet, v ktorom každý hľadá svoju vlastnú prirodzenosť. Veríme, že príroda nás môže veľa naučiť. Environmentálne problémy nás vyzývajú, aby sme sa zamerali na naše konanie, pretože zmena problémov len z povrchu nie je globálne udržateľným dlhodobým riešením.

Fakulta ochrany životného prostredia (SI)

G-kniha, Blog

Fakulta ochrany životného prostredia (FVO) je nezávislá vysokoškolská inštitúcia, ktorá vyučuje ochranu životného prostredia v najširšom zmysle slova. Učivo sa prekrýva s prírodnými vedami, inžinierstvom, bioinžinierstvom a spoločenskými a humanitnými vedami. Fakulta bola založená v roku 2006 ako Vysoká škola ochrany životného prostredia a v roku 2022 sa stala fakultou.

Projekt GreenGate sa realizoval v rámci programu Erasmus+ KA220-ADU - Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých s finančnou podporou EÚ.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani agentúra EACEA za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Táto platforma sa riadi dohodou Creative Commons. CC BY-NC-ND - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/