G-kniha

Rozšírte si svoje vedomosti o zodpovednom používaní kozmetických výrobkov prostredníctvom krátkeho čítania.

O čo ide?

G-kniha predstavuje pohodlnú, vzdelávaciu a odbornú podporu pri skúmaní bezpečného a zodpovedného používania kozmetických výrobkov – zavedie vás na krátke čitateľské dobrodružstvo od kozmetických výrobkov až po ich komplexný vzťah k vašej pokožke a životnému prostrediu. V šiestich kapitolách sa kniha zameriava na kľúčové úrovne každodenného vzťahu medzi používateľom a výrobkom osobnej starostlivosti/kozmetickým výrobkom. Predstavuje ich najširšej verejnosti priateľským a profesionálnym spôsobom.

Ktoré témy sú zahrnuté?

Obsah sa snaží zabezpečiť, aby používatelia získali vedomosti a informácie o týchto témach:

  • základy, ako je poznanie pokožky (ktorá predstavuje náš prvý fyziologický kontakt s výrobkami osobnej starostlivosti),
  • úvod k chemickým látkam a zložkám výrobkov osobnej starostlivosti,
  • potenciálne nebezpečné alebo nežiaduce zložky,
  • plast ako zložka alebo obalový materiál,
  • legislatíva a obmedzenia v oblasti kozmetiky,
  • a napokon environmentálne riziká, ktoré predstavuje celosvetová výroba a používanie kozmetických výrobkov.

Kto vytvoril G-knihu?

Fakulta ochrany životného prostredia (FVO) je nezávislá vysokoškolská inštitúcia, ktorá vyučuje ochranu životného prostredia v najširšom zmysle slova. Učivo sa prekrýva s prírodnými vedami, inžinierstvom, bioinžinierstvom a spoločenskými a humanitnými vedami. Fakulta bola založená v roku 2006 ako Vysoká škola ochrany životného prostredia a v roku 2022 sa stala fakultou.

FVO ponúka dva študijné programy v súlade s Bolonskou zmluvou, trojročné bakalárske a dvojročné magisterské štúdium. Výskumné aktivity na fakulte sa realizujú v rámci rôznych národných a medzinárodných projektov, ako sú cieľové výskumné programy pre koncových užívateľov a rôzne programy EÚ. Fakulta je držiteľom nového certifikátu Erasmus pre terciárne vzdelávanie na obdobie 2021-2027, s ktorým má možnosť medziinštitucionálneho prepojenia v oblasti vzdelávania, praxe a výskumu.

Projekt GreenGate sa realizoval v rámci programu Erasmus+ KA220-ADU - Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých s finančnou podporou EÚ.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani agentúra EACEA za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Táto platforma sa riadi dohodou Creative Commons. CC BY-NC-ND - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/