Hodnotenie ftalátov pomocou Toxtree

Autor Aljoša Krajnc, B.A.Sc.

O čo ide?

V tomto blogu vám ukážeme, ako môžete sami vyhodnotiť ftaláty (alebo akúkoľvek inú látku, o ktorej by ste sa chceli dozvedieť viac) pomocou aplikácie Toxtree. Budete potrebovať len počítač alebo notebook a chuť naučiť sa niečo nové!

Viac informácií o ftalátoch nájdete v článku na blogu o ftalátoch v kozmetike.

Viac informácií o Toxtree a QSAR nájdete v článku na blogu o QSAR a v 3. kapitole knihy G-book.

Krok 1: Inštalácia

Prvý krok, ktorý musíte urobiť, je stiahnuť si softvér. Vyhľadajte program Toxtree (alebo použite tento odkaz, aby to bolo rýchlejšie) a stiahnite si najnovšiu verziu. Ak používate systém Windows, môžete si stiahnuť inštalačný program systému Windows, ak používate systém Linux alebo IOS, stiahnite si zložku ZIP a v oboch prípadoch postupujte podľa príslušných pokynov na inštaláciu.

To, že inštalácia bola úspešne dokončená, zistíte, keď sa po otvorení aplikácie zobrazí nasledujúce okno:

Krok 2: SMILES kód

Po nainštalovaní softvéru môžete prejsť k vyhľadávaniu kódu SMILES chemickej látky, ktorú chcete vyhodnotiť.

Skratka SMILES vznikla zo spojenia Simplified Molecular Input Line Entry System (slovensky zjednodušený systém zadávania riadkov molekulového vzorca) a je to spôsob zápisu molekulového vzorca zlúčeniny.

V našom príklade budete hľadať kód SMILES dibutylftalátu (DBP). Prejdite na webovú stránku PubChem a zadajte názov zlúčeniny, v tomto prípade dibutylftalátu. Stlačíte kláves enter a vyberte príslušný výsledok vyhľadávania.

Zobrazí sa vám celý opis zlúčeniny. Po jeho rozkliknutí vyhľadajte na ďalšej strane v ponuke CONTENTS (obsah) v časti Names and Identifiers výraz Canonical SMILES, ako je znázornené na obrázku nižšie, a skopírujte reťazec písmen.

Krok 3: Čas na analýzu

Vložte kód SMILES do horného vstupného poľa aplikácie Toxtree a stlačte tlačidlo GO!

Tým sa zmení látka, ktorú si prezeráte, a zobrazí sa aj príslušná 2D molekulová štruktúra.

Pred odhadom toxicity musíte vybrať vhodný rozhodovací strom. Ide o súbor pravidiel a algoritmov, ktoré podľa známeho výskumu aktívnych skupín určujú, či je látka toxická alebo nie. Prístup k rôznym rozhodovacím stromom získate kliknutím na ikonu Method (metóda) na hornej lište a výberom možnosti „Vybrať rozhodovací strom“.

Keďže pre predpovede toxicity existuje niekoľko rozhodovacích stromov, každý z nich musíte hľadať samostatne. V tomto prípade budete pomocou príslušného stromu testovať genotoxicitu a karcinogenitu, ako je uvedené nižšie:

Po výbere budete presmerovaní na hlavné okno, tam kliknite na tlačidlo Odhad. Ak sa otvorí ďalšie okno, nie je potrebné nič zadávať, stačí stlačiť tlačidlo OK. Po dokončení vo zvýraznených výsledkoch nájdete odhadovanú kategóriu látky. Pokiaľ ide o dibutylftalát, algoritmus sa rozhodol zobraziť upozornenie na negenotoxickú karcinogenitu.

Podarilo sa vám to!

Zistili ste genotoxický potenciál látky.

Vyskúšajte takto otestovať rôzne zložky, ktoré nájdete uvedené na kozmetických výrobkoch u vás doma.

Môžete tiež vyskúšať iné rozhodovacie stromy a hľadať ďalšie potenciálne toxické vlastnosti kozmetických výrobkov.

Author

  • Aljoša Krajnc, B.A.Sc.

    Promoval na Fakulte ochrany životného prostredia v roku 2022 a na fakulte pokračuje v magisterskom štúdiu. So záujmom o aplikované vedy, ochranu životného prostredia, ekotechnológie a polyméry v životnom prostredí sa rád stretáva s problémami, ktoré prináša moderná doba a o to, ako zlepšiť kvalitu života bez znehodnocovania životného prostredia.

0 komentárov

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *