Autor MSc. Bára Haliková

Ftaláty, známe aj ako každodenné chemikálie, sa nachádzajú VŠADE okolo nás (ako napovedá ich prezývka) a takmer vo všetkom, čo denne používame. Dobre, už to je dosť desivé, a to sme ešte nehovorili o nebezpečenstvách! Ftaláty majú vlastnosti narúšajúce endokrinný systém a sú spojené s neplodnosťou mužov. Ako je uvedené nižšie, niektoré ftaláty vedú v Európe k TISÍCOM prípadom mužskej neplodnosti ročne [1]! Fakty uvedené na nasledujúcom obrázku naozaj nútia zamyslieť sa: stojí za to mať lepšie plasty za cenu zhoršenia plodnosti našich chlapcov?

Zdroj obrázka: https://echa.europa.eu/sk/hot-topics/phthalates

Dobrou správou je, že aspoň niektoré ftaláty sa už od 90. rokov minulého storočia nesmú kvôli svojim škodlivým účinkom na reprodukčné zdravie používať. A EÚ zakázala používanie niektorých ftalátov v kozmetike [2]. Hurá! Počkať… Zakázané sú len niektoré, nie všetky. Aha, dobre, tak žiadne „hurá“.

Keďže ftaláty sa nachádzajú takmer vo všetkom, čo má v sebe plast, človek je im vystavený aj po zavedení určitých obmedzení. Vezmime si napríklad taký plastový kryt mobilného telefónu a to, koľko času ho držíme v ruke a dotýkame sa ho pokožkou. Výrobca len uvedie, že je vyrobený z plastu, ale s najväčšou pravdepodobnosťou sú v ňom aj ftaláty a my si to ani neuvedomujeme. To je stále veľmi znepokojujúce, a preto sú ftaláty zaradené do zoznamu látok HBM4EU. Projekt HBM4EU je výsledkom spoločného úsilia 30 krajín, Európskej environmentálnej agentúry a Európskej komisie, ktorého cieľom je šíriť poznatky o bezpečnom zaobchádzaní s chemickými látkami v záujme ochrany ľudského zdravia v Európe. HBM4EU tiež monitoruje naše vystavenie ftalátom a sleduje možné negatívne účinky [3].

Znie to dobre, nie? Či ešte počkáme, koľko ďalších chlapcov bude postihnutých neplodnosťou, a potom sa možno dočkáme zákazu ďalších ftalátov? Úprimne povedané, až tak sa mi to nepáči.

Zdroj obrázka: pixabay.com

Ak teraz bežíte do kúpeľne a hľadáte v zozname zložiek svojich výrobkov ftaláty, žiaľ, nenájdete ich tam. Ďalším trikom ftalátov totiž je, že sa v našej kozmetike skrývajú pod názvom vôňa. Určite nie všetky vône obsahujú ftaláty, ale pre nás spotrebiteľov je to jednoducho nemožné zistiť. Ftaláty sa pridávajú do vôní, aby boli dlhotrvajúce, takže ak váš výrobok dobre vonia niekoľko dní alebo dokonca mesiacov, určite sú v ňom ftaláty.

Ftaláty nie sú zlé len pre nás ľudí. Tým, že ich bežné čistiarne odpadových vôd nedokážu vyčistiť, dostávajú sa do riek a oceánov a pôsobia na ryby, vtáky a cicavce ako endokrinné disruptory.

Informačný list o ftalátoch

Čo je to:
 • Ide o skupinu umelých chemických zlúčenín, ktoré sa používajú na zvýšenie pružnosti plastov a ich ťažšiu rozbitnosť.
 • Používajú sa od 20. rokov 20. storočia.
Kde to môžeme nájsť:
 • Ťažko ich identifikovať, pretože v zoznamoch zložiek sú často „skryté“ pod vonnými látkami.
 • Používajú sa vo všetkých hygienických výrobkoch, v čistiacich prostriedkoch pre domácnosť, obaloch potravín, kozmetike a vo výrobkoch osobnej starostlivosti.
Vplyv na zdravie:
 • Súvisia s mužskou neplodnosťou, reprodukčnými abnormalitami a nízkym počtom spermií.
 • Ide o známe endokrinné disruptory.
 • Sú spojené so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka, cukrovky, vrodených chýb.
 • Môžu spôsobiť astmu.
Vplyv na životné prostredie:
 • Bežné čistiarne odpadových vôd (ČOV) nie sú navrhnuté tak, aby eliminovali ftaláty.
 • Za bežných podmienok môžu ČOV odstrániť len 18 % ftalátov.
 • Niektoré ftaláty sú bioakumulatívne a toxické pre vodné organizmy a môžu mať účinky na ich endokrinný systém.

GS tip: Ftaláty nám rozhodne neprospievajú, ale je veľmi ťažké sa im vyhnúť. EÚ sa snaží naše vystavenie týmto látkam znížiť. A čo môžeme spraviť my? Skúsme obmedziť kozmetiku s vonnými látkami (pri ktorých výrobca neuvádza o aké vonné látky ide) a plasty celkovo.

Author

 • MSc. Bára Haliková

  Ukončila magisterské štúdium environmentálneho manažmentu a odpadového hospodárstva na GCU v Glasgowe. V súčasnosti pracuje pre organizáciu CEEV Živica na projekte GreenGate, ktorého hlavným cieľom je informovať verejnosť o nebezpečných látkach v kozmetike. Žije s partnerom a dcérkou na slovenskom vidieku v malom mobilnom domčeku, ktorý si sami postavili.

0 komentárov

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *