Mikroperličky v zubných pastách – čo prezradili údaje zo Slovinska

Autor Anja Bubik, PhD

Zubná pasta je jedným z najčastejšie a najrozšírenejšie používaných výrobkov osobnej starostlivosti. Ide o polotuhý materiál na odstraňovanie prirodzene sa vyskytujúcich usadenín zo zubov, ktorý deti, dospelí, starší ľudia, muži i ženy dennodenne používajú na ústnu hygienu. Správna ústna hygiena spočíva v pravidelnom čistení zubov (minimálne dvakrát denne) a v používaní zubnej nite (minimálne raz denne). Hoci ľudia v Európe tvrdia, že si zuby čistia minimálne dvakrát denne, pravda môže byť iná. Podľa údajov z prieskumov sa návyky pri čistení zubov v jednotlivých európskych krajinách značne líšia: v niektorých krajinách si čistí zuby minimálne dvakrát denne viac než 75 % dospelých a detí, zatiaľ čo v iných krajinách je to menej ako 45 % [1].

Zdroj obrázku: A. Bubik

V súčasnosti máme k dispozícii veľký výber zubných pást. Hoci každá značka má iné zloženie a rôzny pomer zložiek, základné a bežné zložky, ktoré možno v zubných pastách nájsť, sú abrazíva, farbivá, detergenty, arómy, fluoridy, zvlhčovadlá, zahusťovadlá, konzervačné látky, sladidlá a bielidlá…

Bežný používateľ ťažko rozpozná, čo všetko sa za týmito látkami skrýva!

Našťastie nie všetky uvedené chemikálie sa používajú v každej zubnej paste, najmä nie v overených prírodných.

Abrazíva (brúsivá) sú tvrdé materiály, ktoré sa používajú na exfoliáciu, t. j. odstraňovanie povrchového materiálu z mäkších, menej odolných materiálov brúsením alebo trením. Abrazívne látky v zubných pastách pomáhajú pri mechanickom čistení zubov, v niektorých zubných pastách sú zastúpené mikroperličkami. Ide o vyrobené pevné plastové častice s rozmerom menším ako jeden milimeter (napríklad polyetylén – PE, polymetylmetakryláty – PMMA…). V kozmetike sa mikroperličky uplatňujú ako exfoliačné činidlo aj v mydlách a peelingoch, kde slúžia na odstránenie odumretých kožných buniek z vrchnej vrstvy pokožky. Mikroperličky sa môžu používať aj na dekoratívne účely, napríklad v zubných pastách a géloch na tvár ich môžeme vidieť ako malé guľôčky. Mikroguľôčky sa však zachytávajú v ďasnách pacientov, čo môže predstavovať vážny problém, keďže oblasť medzi zubami a ďasnami je mimoriadne citlivá [2].

GS tip: POZOR, mikroperličky môžu byť obsiahnuté aj vo výrobkoch ústnej hygieny, ako sú ústne vody a čistiace tablety na strojčeky či zubné protézy!

Mnohé kozmetické spoločnosti sa snažia do svojich výrobkov pridávať prírodné abrazíva, napríklad práškové škrupiny vlašských orechov, mandlí a pistácií, rôzne semienka a jadierka, kryštáliky soli…

Existujú teda aj prírodné alternatívy, my sa však bližšie pozrieme na syntetické abrazíva.

Zdroj obrázku: A. Bubik

Kategórie mikroplastov v zubnej paste a ako ich rozpoznať?

Na problém znečistenia životného prostredia mikročasticami upozorňovala v roku 2012 nadácia Plastic Soup Foundation vo svojej kampani Beat the Microbead. Nadácia poskytuje zoznam viac ako 500 mikroplastových zložiek, ktoré sa bežne používajú v kozmetike a ktoré môžu prispieť ku globálnemu problému znečistenia mikroplastmi. Na základe obmedzení, ktoré navrhla European Chemical Agency (ECHA),a vlastností syntetických polymérov (perzistentnosť, bioakumulatívnosť a toxicita, biologická odbúrateľnosť a rizikovosť pre ľudské zdravie) sú kozmetické prípravky v rámci tohto projektu rozdelené do štyroch skupín – do červenej, oranžovej, zelenej a nulovej. Kategorizácia je založená na zložkách mikroplastov vo výrobkoch. Zistilo sa, že výrobky na červenom zozname obsahujú zložky, ktoré sa bežne považujú za mikroplastové zložky, napríklad polyetylén (PE), polypropylén (PP), polymetylmetakrylát (PMMA), nylon (PA), polyuretán a akrylátový kopolymér. Výrobky na oranžovom zozname obsahujú „skeptické mikroplastové“ zložky (napr. polykvaternium, poloxamer, PEG a PPG). Ide o syntetické polyméry, o ktorých nie sú k dispozícii dostatočné informácie, čo sa týka ich vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie. Výrobky na zelenom a nulovom zozname neobsahujú žiadne mikroplastové ani „skeptické mikroplastové“ zložky [3].

Čo ukazujú údaje zo Slovinska?

V roku 2019 sa na Fakulte ochrany životného prostredia v Slovinsku uskutočnil aplikovaný výskum Syntetické polyméry v zubných pastách. V rámci tohto výskumu sa kontrolovala prítomnosť syntetických polymérov v 186 zubných pastách 30 rôznych značiek, zistené údaje boli následne porovnané s verejne dostupnými údajmi projektu Beat the Microbead.

Výsledky ukázali, že 55 % skúmaných zubných pást, ktoré patrili 17 rôznym značkám, malo ako základnú zložku aspoň jeden syntetický polymér. Najčastejšou plastovou zložkou boli polyetylénglykoly (PEG), ktoré boli prítomné v 70,4 % všetkých skúmaných zubných pást s obsahom syntetických polymérov. PEG tvoria skupinu polymérov a za ich názvom zvyčajne nasleduje číslo, ktoré predstavuje približnú molekulovú hmotnosť zlúčeniny (napr. PEG-6, PEG-32…). PEG-y a ich deriváty (zlúčeniny vytvorené z PEG nahradením, pridaním alebo odstránením niektorých častí molekuly) sa používajú v mnohých kozmetických prípravkoch vďaka ich fyzikálnym vlastnostiam (ako je rozpustnosť a viskozita) a nízkej toxicite. V zubných pastách sa najčastejšie vyskytovali PEG-6, -8, -12 a -32, PEG-30/40 glycerylstearát, PEG-40 stearát, PEG-40/60 hydrogenovaný ricínový olej, PEG-3 lojový aminopropylamín.

Spomedzi zubných pást so syntetickými zložkami možno na základe kategorizácie Beat the Microbead zaradiť do červenej skupiny len 11 % skúmaných zubných pást (čo predstavuje približne 6 % všetkých skúmaných zubných pást). Tento výsledok je očakávaný vzhľadom na vysoký zistený podiel PEG v zubných pastách, ktoré patria do oranžovej kategórie „skeptických“ látok. V rámci červenej skupiny boli iba dve zubné pasty určené pre deti, čo zodpovedá 18 % všetkých zubných pást s mikroplastovými zložkami.

Z online prieskumu realizovaného v Slovinsku vyplynulo, že pojem mikroplasty verejnosť pozná (78,6 %) a viac ako polovica respondentov (62,4 %) si je vedomá toho, že mikroplasty sa vyskytujú v našom každodennom živote. Ale len 36,8 % si uvedomovalo, že mikroplasty sa vyskytujú aj v kozmetike.

Spotrebitelia tiež nevedeli o mikročasticiach v zubných pastách:

  • Viac ako polovica (55,6 %) respondentov nevie, že zubná pasta môže obsahovať mikroplasty.
  • Väčšina spotrebiteľov (91,5 %) pri nákupe zubnej pasty nevenuje pozornosť zložkám z mikroplastov alebo syntetických polymérov.
  • Takmer 77 % respondentov nevie uviesť názov jedného syntetického polyméru, ktorý sa prípadne nachádza v zubnej paste.
  • Ako plastovú zložku v zubných pastách respondenti rozpoznali iba PEG.

Zubné pasty sú používané všetkými a často. Po použití sa zložky zubnej pasty rozpustené alebo nerozpustené vo vode stávajú súčasťou toku komunálnych odpadových vôd. Okrem toho zubnú pastu častokrát prehltnú pri umývaní zubov naše deti. Preto je veľmi dôležité vedieť, z akých chemických látok sa zubná pasta, ktorú používame, skladá!

V nasledujúcich desaťročiach pomôže znížiť rozšírené problémy s mikroplastmi návrh EÚ na obmedzenie zámerného používania mikročastíc vo výrobkoch na spotrebiteľské alebo profesionálne použitie akéhokoľvek druhu. Navyše i my môžeme urobiť veľa pre seba a životné prostredie len niekoľkými jednoduchými krokmi.

Zdroje

[1] Eaton K., Carlile M. (2008): Tooth brushing behaviour in Europe: opportunities for dental public health.International Dental Journal 58 (5), p p. 287-293.

[2] http://www.campoly.com/

[3] https://www.beatthemicrobead.org/ (October 2022)

Author

  • Anja Bubik, PhD

    Získala doktorát z biochémie a molekulárnej biológie na Lekárskej fakulte Univerzity v Ľubľane. Pracuje ako odborná asistentka a vedecká pracovníčka na Fakulte ochrany životného prostredia, kde sa zaoberá environmentálnymi otázkami súvisiacimi s ľudským zdravím. Ako vedúca laboratória sa stará o zavádzanie nových výskumných a vyučovacích metód a podieľa sa na mnohých aplikovaných a osvetových projektoch.

0 komentárov

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *