BHA a BHT

Autor MSc. Bára Haliková

BHA a BHT fungujú ako syntetické antioxidanty, ktoré sa bežne používajú v kozmetických výrobkoch, výrobkoch osobnej starostlivosti a rôznych liekoch. Používajú sa na zníženie poškodenia výrobkov, ako je zmena vône, farby a štruktúry, a na zachovanie správnych vlastností výrobkov pri vystavení vzduchu [1].

BHA aj BHT sa často používajú aj ako prídavné látky v potravinách. Môžete ich rozpoznať pod označením E321 (BHT) a E320 (BHA). Tieto látky dodávajú potravinám výraznú chuť, pôsobia ako stabilizátory, antioxidanty a chránia potraviny pred znehodnotením.

Bez ohľadu na to, či sa pridávajú do potravín alebo do našich kozmetických výrobkov, obe tieto látky vyvolávajú obavy. BHA je dokonca na webovej stránke ECHA (Európska chemická agentúra) označený ako nebezpečný kvôli svojej toxicite pre vodné organizmy a podozreniu, že môže spôsobiť rakovinu a poškodiť plodnosť alebo nenarodené dieťa [2].

BHT je tiež veľmi toxický pre vodné organizmy a posudzuje sa ako látka narúšajúca endokrinný systém [3]. To znamená, že existuje podozrenie, že BHT pôsobí ako ľudský hormón, a teda zvádza naše telo k hormonálnej reakcii, ktorá môže viesť k problémom s plodnosťou.

BHT nebol regulovaný nariadením (ES) č. 1223/2009 [4], avšak vzhľadom na obavy súvisiace s možnými vlastnosťami BHT, ktoré narúšajú endokrinný systém, Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov uverejnil stanovisko, v ktorom sa uvádza, že BHT sa v určitých koncentráciách považuje za bezpečný.

V nadväznosti na toto stanovisko Európska komisia začiatkom roka 2022 predložila oznámenie o zavedení obmedzení používania BHT ako antioxidantu v kozmetických výrobkoch [5].

Podľa nových obmedzení bude BHT povolený len v koncentráciách od 0,001 % v ústnej vode do 0,8 % v bezoplachových a oplachových výrobkoch [6]. Od 1. júla 2023 sa kozmetické výrobky, ktoré nespĺňajú toto obmedzenie týkajúce sa BHT, nesmú uvádzať na trh v EÚ [7].

 

Informačný list o BHA a BHT:

Čo je to
 • BHA – butylovaný hydroxyanizol
 • BHT – butylovaný hydroxytoluén
 • Ide o lipofilné organické zlúčeniny, čo znamená, že sa rozpúšťajú v oleji
Kde to môžeme nájsť
 • Používajú sa ako syntetické antioxidanty v potravinárskych prísadách, kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti a farmaceutických výrobkoch.
Vplyv na zdravie
 • Sú rizikové pri požití
 • Sú stredne karcinogénne a toxické pre orgánové systémy
 • Dráždia pokožku, oči alebo pľúca
 • Ide o endokrinné disruptory
Vplyv na životné prostredie
 • Majú vysokú toxicitu pre vodné organizmy
 • Existujú predpoklady, že:
  • Nie sú ľahko biologicky odbúrateľné
  • Majú stredný až vysoký bioakumulačný potenciál

GS tip: Podľa aktualizovaného nariadenia 1223 bude používanie BHT čoskoro obmedzené, zatiaľ sa však snažte používaniu výrobkov s BHT čo najviac vyhýbať. Vaša pokožka vám bude vďačná. 🙂

Author

 • MSc. Bára Haliková

  Ukončila magisterské štúdium environmentálneho manažmentu a odpadového hospodárstva na GCU v Glasgowe. V súčasnosti pracuje pre organizáciu CEEV Živica na projekte GreenGate, ktorého hlavným cieľom je informovať verejnosť o nebezpečných látkach v kozmetike. Žije s partnerom a dcérkou na slovenskom vidieku v malom mobilnom domčeku, ktorý si sami postavili.

0 komentárov

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *