BHA a BHT

Autor MSc. Bára Haliková

BHA a BHT fungují jako syntetické antioxidanty, běžně používané v kosmetických výrobcích, produktech osobní péče a různých lécích. Používají se ke snížení poškození finálních výrobků, jako je změna vůně, barvy a textury, a k zachování správných vlastností produktů při vystavení vzduchu [1].

BHA i BHT se také často používají jako potravinářské přísady. Jsou ukryty pod „éčky“ – E321 (BHT) a E320 (BHA). Tyto látky dodávají potravinám výraznou chuť, působí jako stabilizátory, antioxidanty a chrání potraviny před zkažením.

Bez ohledu na to, zda se přidávají do potravin nebo do našich kosmetických produktů, obě tyto látky vzbuzují obavy. BHA je na webových stránkách ECHA (Evropská chemická agentura) dokonce označen jako „nebezpečný“ kvůli toxicitě pro vodní organismy a podezření, že způsobuje rakovinu a poškozuje plodnost nebo nenarozené dítě [2].

BHT je také velmi toxický pro vodní organismy a je hodnocen jako endokrinní disruptor [3]. To znamená, že zde existuje podezření, že BHT se chová jako lidský hormon, a tím klame naše tělo. To může vést k aktivaci nebo naopak „vypnutí“ hormonů, což může mít za následek např. problémy s plodností.

BHT nebyl regulován nařízením (ES) č. 1223/2009 [4], avšak vzhledem k obavám ohledně jeho vlastností, které potenciálně narušují činnost endokrinního systému, vydal Vědecký výbor EU pro bezpečnost spotřebitele stanovisko, v němž uvedl, že BHT je v určitých koncentracích považován za bezpečný.

V návaznosti na toto stanovisko předložila Evropská komise počátkem roku 2022 oznámení o stanovení omezení pro používání BHT jako antioxidantu v kosmetických přípravcích [5].

Podle nových omezení bude BHT povoleno pouze v koncentracích od 0,001 % v ústní vodě do 0,8 % v bezoplachových a oplachovacích produktech [6]. Od 1. července 2023 není povoleno uvádět na trh v EU kosmetické přípravky, které nesplňují toto omezení týkající se BHT [7].

 

Informační list BHA, BHT:

Co je to
 • Butylhydroxyanisol – BHA
 • Butylhydroxytoluen – BHT
 • Lipofilní, což znamená, že mají schopnost rozpouštět se v oleji, jsou to organické sloučeniny
Kde ho můžeme najít
 • Používají se jako syntetické antioxidanty v potravinářství, kosmetice a výrobcích osobní péče a léčivech.
Zdravotní rizika
 • Riskantní při požití
 • Středně karcinogenní a toxický pro orgánový systém
 • Dráždí kůži, oči nebo plíce
 • Endokrinní disruptor
Vliv na životní prostředí
 • Má vysokou toxicitu pro vodní organismy
 • Zatím existují pouze domněnky:
  • Není snadno biologicky odbouratelný
  • Střední až vysoký bioakumulační potenciál

GS tip: Podle aktualizovaného nařízení 1223 bude BHT brzy omezeno, mezitím se však snažte co nejvíce omezit používání produktů s BHT a vaše pokožka vám poděkuje. 🙂

Author

 • MSc. Bára Haliková

  Ukončila magisterské studium environmentálního managementu a odpadového hospodářství na GCU v Glasgowě. V současnosti pracuje pro organizaci CEEV Živica na projektu GreenGate, jehož hlavním cílem je informovat veřejnost o nebezpečných látkách v kosmetice. Žije s partnerem a dcerkou na slovenském venkově v malém mobilním domku, který si sami postavili.

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *