10 najškodlivejších zložiek v hygienických výrobkoch

Autor MSc. Bára Haliková

Možno ste už čítali naše články o plienkachhygienických výrobkoch. V týchto článkoch sme sa trochu dotkli chemických látok v hygienických výrobkoch, ale viac sme sa zamerali na alternatívy. Nasledujúci článok je určený pre angažovanejších čitateľov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o jednotlivých látkach a celkovom chemickom zložení výrobkov smile. Ak medzi týchto čitateľov patríte (alebo sa nimi chcete stať), ponúkame vám prehľadný zoznam látok spolu s ich účinkami na zdravie a životné prostredie, ako aj informácie o ich aktuálnom výskyte a regulácii.

V súčasnosti ide o veľkú tému, pretože EÚ sa pripravuje na najväčší zákaz toxických chemikálií. Tento zákaz sa zameriava na 6 skupín chemikálií, pričom jednou z nich sú chemikálie obsiahnuté v jednorazových plienkach [1]. „Bábätká sú mimoriadne citlivé na nebezpečné chemikálie, ktoré môžu absorbovať cez pokožku. Nebezpečné chemikálie sa nachádzajú v jednorazových plienkach, ktoré deti nosia takmer neustále“ [2].

Tento dôležitý krok vpred nám, žiaľ, dokazuje, že v plienkach a hygienických výrobkoch bolo a stále je veľa toxických chemikálií. Ochrana detí má najvyššiu prioritu, čo je pochopiteľné, ale napríklad hygienické výrobky pre ženy zostávajú bez regulácie. Preto by sme sa mali snažiť poznať látky, ktoré sú v nich obsiahnuté, a v prípade, že sa nachádzajú na našom zozname, vyhnúť sa im. Existujú aj iné alternatívy, viac sa dočítate v článku Intímna hygiena a veci, o ktorých sa nehovorí.

Pozrime sa na 10 najhorších chemikálií, ktoré sa nachádzajú v plienkach, detských vlhčených utierkach, v menštruačných pomôckach a dokonca aj v toaletnom papieri – vo všetkých výrobkoch, ktoré sa dostávajú do tesnej blízkosti nášho reprodukčného systému.

Zoznam zložiek na obale však veľmi zriedka obsahuje všetky látky, ba niekedy nie je uvedený vôbec! Aj preto by sme nemali úplne dôverovať výrobcom. Často oznamujú len to, že ich výrobky niečo neobsahujú, alebo uvádzajú len kľúčové zložky, nie ich úplný zoznam. Získať všetky údaje je často detektívna práca.

Zdroj obrázka: pixabay.com

Odporúčam vám preto preskúmať, aké plienky a hygienické výrobky používate, a vybrať si také, ktorých výrobca netají zloženie. Zaberie to síce nejaký čas, ale budete mať potom istotu, že výrobky, ktoré používate roky, sú bezpečné. Takže nejaká chvíľa strávená pátraním sa určite oplatí!!! A buďte otvorení alternatívam – sú moderné!

Nasledujúca tabuľka vám pomôže identifikovať skutočné škodliviny. Môžete si pozrieť 10 najškodlivejších zložiek v hygienických výrobkoch, z čoho sú vyrobené a kde sa nachádzajú. A čo je dôležité, aký môže byť ich vplyv na zdravie a životné prostredie. V poslednom stĺpci nájdete informácie o tom, čo v súčasnosti robí EÚ pre našu ochranu pred týmito chemikáliami alebo čo robí priemysel, aby poskytol bezpečnejšie alternatívy. Zdroje všetkých týchto informácií nájdete pod tabuľkou.

Informačný list PAU
Čo je to, z čoho je to vyrobené
 • Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU).
 • Príklady: benzo[a]pyrén, cyklopenta[c,d]pyrén, chryzén.
 • Ide o skupinu viac ako 100 chemických látok.
 • Sú uvoľňované pri neúplnom spaľovaní palív, odpadu alebo iných organických materiálov.
 • Aj tabakový dym obsahuje PAU.
Kde sa to nachádza
 • Nachádzajú sa v plienkach aj hygienických vložkách a pravdepodobne vznikajú počas výrobných procesov pri vysokých teplotách.
Vplyv na zdravie:
 • Ide o karcinogénne, mutagénne a reprotoxické chemické látky, ktoré sú tak označené aj v právnych predpisoch EÚ o balení a označovaní.
Vplyv na životné prostredie:
 • Môžu sa šíriť vo vzduchu, vode a pôde.
 • Sú toxické pre vodné organizmy a vtáky.
Súčasná právna regulácia a/alebo dostupné používané alternatívy
 • EÚ sa chystá regulovať polycyklické aromatické uhľovodíky v plienkach, doteraz, žiaľ, neexistuje žiadna regulácia a na zozname zložiek ich nenájdete.
Informačný list PCB
Čo je to, z čoho je to vyrobené
 • Polychlórované bifenyly (PCB).
 • Ide o umelé organické chemikálie vyrábané pre priemyselné procesy.
 • Odhadovaná celková produkcia na svete je 1,2 – 1,5 milióna ton.
 • Vo väčšine krajín boli zakázané v 80. rokoch 20. storočia.
 • Vznikajú mimovoľne pri spaľovacích procesoch.
Kde sa to nachádza
 • V hygienických výrobkoch vznikajú bielením celulózy.
Vplyv na zdravie:
 • Ide o známe endokrinné disruptory.
Vplyv na životné prostredie:
 • Ide o perzistentné organické znečisťujúce látky/ polutanty (POP) známe aj ako „večné chemikálie“.
 • POP zostávajú v životnom prostredí, hromadia sa v živých organizmoch a predstavujú riziko pre naše zdravie a životné prostredie.
 • Môžu byť prenášané ďaleko od miesta, kde boli vyrobené.
Súčasná právna regulácia a/alebo dostupné používané alternatívy
 • EÚ bude regulovať PCB v plienkach, doteraz, žiaľ, žiadna regulácia neexistuje a na zozname zložiek ich nenájdete
Informačný list Ftaláty
Čo je to, z čoho je to vyrobené
 • Skupina umelých chemických zlúčenín, ktoré sa používajú na zvýšenie pružnosti plastov a zvýšenie ich odolnosti voči poškodeniu.
 • Príklady: DBP, DEHP, DEP a BBP.
Kde sa to nachádza
 • Ftaláty sú všade, používajú sa vo všetkom od čistiacich prostriedkov cez obaly na potraviny až po parfumy a kozmetiku.
 • Často sa nachádzajú v plienkach a hygienických vložkách.
 • Nie sú uvedené v zozname zložiek, pretože sú „skryté“ za vonnými látkami
Vplyv na zdravie:
 • Ide o známe endokrinné disruptory.
 • spojené so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka, cukrovky, vrodených chýb, mužských reprodukčných abnormalít a nízkeho počtu spermií.
Vplyv na životné prostredie:
 • Niektoré ftaláty sú bioakumulatívne a boli nájdené vo vodných organizmoch.
 • Niektoré sú toxické pre vodné organizmy a môžu mať účinky na endokrinný systém rýb, vtákov a cicavcov.
Súčasná právna regulácia a/alebo dostupné používané alternatívy
 • Niektoré ftaláty sú obmedzené už od 90. rokov 20. storočia kvôli svojej toxicite pre reprodukčné zdravie.
 • EÚ zakázala používanie niektorých ftalátov v kozmetike a iných výrobkoch.
 • Vystavenie človeka im je nevyhnutné aj po zavedení určitých obmedzení.
 • Plienky z plastov na rastlinnej báze a bez parfumácie s najväčšou pravdepodobnosťou ftaláty neobsahujú.
Informačný list Chlór – dioxíny
Čo je to, z čoho je to vyrobené
 • Nežiaduci vedľajší produkt spaľovania alebo rôznych priemyselných procesov.
Kde sa to nachádza
 • Celulóza v plienkach a vložkách sa bieli, aby bola čistá a biela, často sa to robí chlórom, ktorý uvoľňuje dioxíny.
 • Spoločnosti od bielenia postupne chlórom upúšťajú.
Vplyv na zdravie:
 • Podľa EPA patria dioxíny medzi najtoxickejšie chemické látky, ktoré poznáme.
 • Ide o vysoko karcinogénne chemikálie.
 • Môžu spôsobiť kožné reakcie, zmenu funkcie pečene, poškodenie imunitného systému, nervového systému, endokrinného systému a reprodukčných funkcií.
Vplyv na životné prostredie:
 • Dioxíny sú rovnako ako PCB perzistentné organické polutanty (POP).
Súčasná právna regulácia a/alebo dostupné používané alternatívy
 • Niektoré značky plienok vydali vyhlásenie, že prestali používať chlór.
 • Buďte opatrní, niektoré značky neprestali používať chlór vo všetkých svojich výrobkoch, iba v niektorých typoch, napr. dm Babylove Nature má nápis, že neobsahuje chlór, ale bežná línia Babylove ho nemá (info v roku 2023).
 • EÚ bude regulovať dioxíny v plienkach, doteraz, žiaľ, žiadna regulácia neexistuje.
Informačný list Superabsorpčné polyméry (SAP)
Čo je to, z čoho je to vyrobené
 • Gélové kryštály, ktoré absorbujú vlhkosť,
 • napríklad polyakrylát sodný.
Kde sa to nachádza
 • Používa sa ako náplň do jednorazových plienok a vložiek.
 • Absorbuje tekutiny, aby sa zabránilo ich úniku.
 • Zvyčajne sa uvádza v zozname zložiek.
Vplyv na zdravie:
 • Môže spôsobiť podráždenie pokožky a problémy s dýchaním.
 • Musel byť odstránený z menštruačných tampónov kvôli obavám zo syndrómu toxického šoku.
 • Dlhodobé účinky na zdravie detí nie sú známe, keďže ide o relatívne nový produkt.
Vplyv na životné prostredie:
 • Produkuje biologicky nerozložiteľný odpad.
 • Likvidácia syntetického SAP je zdrojom rôznych látok znečisťujúcich životné prostredie.
Súčasná právna regulácia a/alebo dostupné používané alternatívy
 • Prebieha výskum v oblasti používania biologických SAP, napríklad z určitých druhov celulózy alebo kukuričného škrobu.
Informačný list Prchavé organické zlúčeniny (VOC)
Čo je to, z čoho je to vyrobené
 • Organické zlúčeniny, ktoré sa ľahko menia na výpary alebo plyny.
 • Príklady: metylénchlorid, toluén a xylén.
Kde sa to nachádza
 • Mnohé zložky používané pri výrobe jednorazových plienok a dámskych hygienických výrobkov môžu emitovať VOC.
Vplyv na zdravie:
 • Zvyšujú riziko poškodenia mozgu, astmy, niektorých druhov rakoviny a nesprávneho fungovania reprodukčného systému.
 • Môžu spôsobiť poškodenie pečene, obličiek a centrálneho nervového systému.
Vplyv na životné prostredie:
 • Spôsobujú znečistenie vnútorného ovzdušia.
 • VOC reagujú v atmosfére a vytvárajú smog.
Súčasná právna regulácia a/alebo dostupné používané alternatívy
 • Nie sú uvedené v zozname zložiek, pretože vznikajú neúmyselne.
Informačný list Vôňa/parfum
Čo je to, z čoho je to vyrobené
 • Je to termín používaný na ochranu „tajného vzorca“ spoločnosti.
 • Zahŕňa až 4 000 rôznych chemických látok.
Kde sa to nachádza
 • Nachádza sa vo všetkých hygienických výrobkoch, pokiaľ nie je výslovne uvedené bez vône (fragrance-free).
Vplyv na zdravie:
Vplyv na životné prostredie:
 • Ide o látku znečisťujúcu ovzdušie.
Súčasná právna regulácia a/alebo dostupné používané alternatívy
 • Na trhu je veľa hygienických výrobkov, ktoré sú bez vône, najmä v prípade plienok je to už bežné.
Informačný list Farbivá
Čo je to, z čoho je to vyrobené
 • Farebné prísady.
Kde sa to nachádza
 • Nájdeme ich na farebných vzoroch na plienkach, vložkách a toaletnom papieri.
Vplyv na zdravie:
 • Mnohé farbivá a atramenty môžu spôsobiť alergické reakcie.
 • Môžu byť kontaminované ťažkými kovmi, napríklad olovom.
Vplyv na životné prostredie:
 • Uvoľňujú do životného prostredia chemické látky.
Súčasná právna regulácia a/alebo dostupné používané alternatívy
 • Niektoré hygienické výrobky neobsahujú farbivá alebo používajú namiesto farbív pigmenty.
 • Radšej si vyberte výrobky bez zbytočných prvkov farebného dizajnu.
Informačný list Formaldehyd
Čo je to, z čoho je to vyrobené
 • Prirodzene sa vyskytujúci bezfarebný plyn.
 • Často sa používa v lepidlách.
 • Patrí medzi prchavé organické zlúčeniny VOC.
Kde sa to nachádza
 • Niektoré jednorazové plienky a vložky používajú lepidlá, ktoré uvoľňujú formaldehyd.
Vplyv na zdravie:
 • Ide o karcinogénnu, mutagénnu a reprotoxickú chemikáliu.
 • Je tak označená v právnych predpisoch EÚ o balení a označovaní (CLP) a Medzinárodnou agentúrou pre výskum karcinogénov (IARC).
Vplyv na životné prostredie:
 • Ide o látku znečisťujúcu vnútorné ovzdušie.
 • Ovplyvňuje schopnosť zvierat rozmnožovať sa a skracuje dĺžku ich života.
Súčasná právna regulácia a/alebo dostupné používané alternatívy
 • Lepidlá sa stále vo veľkej miere využívajú pri výrobe jednorazových plienok.
 • Existujú určité inovácie lepidiel, napríklad tepelné a ultrazvukové metódy, alebo niektoré plienky používajú systém suchého zipsu, ktorý je bez lepidla.
 • V novom zákaze bude EÚ regulovať formaldehyd v plienkach, doteraz, žiaľ žiadna regulácia neexistuje.
 • Nie sú uvedené v zozname zložiek, pretože vznikajú neúmyselne.
Informačný list Polyester, polyetylén a iné ropné deriváty
Čo je to, z čoho je to vyrobené
 • Vlákna z ropy.
Kde sa to nachádza
 • Jedny z hlavných zložiek plienok a hygienických výrobkov.
 • Sú uvedené v zoznamoch zložiek.
Vplyv na zdravie:
 • Môžu vypúšťať VOC, ktoré boli spomenuté vyššie.
 • Je to materiál, ktorý nedýcha a nie je ideálny pre pokožku.
Vplyv na životné prostredie:
 • Produkuje veľké množstvo nerecyklovateľného a biologicky nerozložiteľného odpadu.
 • Ťažba ropy a zemného plynu je pre životné prostredie problematická.
Súčasná právna regulácia a/alebo dostupné používané alternatívy
 • Rastlinné alternatívy sú k dispozícii, ale ešte nie sú bežné a sú drahšie.
 • Niektoré spoločnosti uvádzajú, že používajú polyetylén na rastlinnej báze, ale v skutočnosti používajú zmes oboch.

Author

 • MSc. Bára Haliková

  Ukončila magisterské štúdium environmentálneho manažmentu a odpadového hospodárstva na GCU v Glasgowe. V súčasnosti pracuje pre organizáciu CEEV Živica na projekte GreenGate, ktorého hlavným cieľom je informovať verejnosť o nebezpečných látkach v kozmetike. Žije s partnerom a dcérkou na slovenskom vidieku v malom mobilnom domčeku, ktorý si sami postavili.

0 komentárov

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *