10 nejškodlivějších přísad v hygienických produktech

Autor MSc. Bára Haliková

Možná jste již četli naše články o plenkáchhygienických potřebách. V těchto článcích jsme se již mírně dotkli chemického obsahu, ale zaměřili jsme se spíše na jejich zdravější alternativy. Tento článek je pro ty zaujatější čtenáře, kteří se rádi dostávají hlouběji – podíváme se na jednotlivé látky a tak trochu na chemii smile. Pokud mezi takové čtenáře patříte (nebo chcete patřit), vytvořili jsme pro vás pěkný, snadno čitelný přehled s konkrétními látkami, jejich účinky na zdraví a životní prostředí, a taky výzkum a jejich regulaci.

V současné době je to velké téma, protože EU se připravuje na největší zákaz toxických chemikálií. Tento zákaz se zaměřuje na 6 hlavních oblastí, jednou z nich jsou plenky na jedno použití [1]. „Miminka jsou extrémně zranitelná vůči nebezpečným chemikáliím a mohou se vstřebávat kůží. Nebezpečné chemikálie se nacházejí v jednorázových plenkách, které děti nosí téměř neustále” [2].

I když se jedná o velmi důležitý a velký krok vpřed, bohužel nám to ukazuje, že v plenkách a hygienických výrobcích bylo a stále je mnoho toxických chemikálií. Ochrana našich dětí je na nejvyšší prioritě, ale například hygienické výrobky pro ženy zůstanou bez regulace. Je proto důležité, abychom věděli, co tyto látky jsou, a snažili se jim vyhýbat. Existují i ​​další alternativy, více se dočtete v článku: Intimní hygiena a věci, o kterých se nemluví.

Pojďme se podívat na 10 nejhorších chemikálií, které lze nalézt v plenkách, dětských ubrouscích, v menstruačních produktech a dokonce i v toaletním papíru – všechny produkty, které používáme v těsné blízkosti našich reprodukčních orgánů a jsme jim vystaveni po dlouhou dobu.

Velmi zřídka obsahuje seznam přísad na obalu všechny přísady, někdy není seznam přísad vůbec! Také proto bychom neměli výrobcům zcela důvěřovat. Často pouze zmiňují, že jejich plenky něco „neobsahují”, nebo uvedou pouze klíčové složky, ale nezveřejní úplný seznam složek. Získání úplného seznamu je často detektivní práce.

Zdroj obrázku: pixabay.com

Doporučuji prozkoumat, jaké plenky a hygienické výrobky používáte. A vybírejte takové, jejichž výrobce ingredience netají. Tyto výrobky používáte denně a tak stojí za to, udělat si tento průzkum. Zabere to určitý čas, ale rozhodně se to vyplatí!!! A buďte otevření alternativám – jsou moderní!

Sestavili jsme níže uvedenou tabulku, která vám pomůže identifikovat skutečné ohavnosti. Můžete se podívat na 10 nejhorších ingrediencí – jaké jsou, kde se nacházejí. Důležité je, jaký může být jejich vliv na zdraví a vliv na životní prostředí. Nakonec jsme přidali, co EU v současné době dělá, aby nás chránila před těmito chemikáliemi, nebo co dělá průmysl pro poskytování bezpečnějších alternativ. Zdroje všech těchto informací naleznete pod tabulkou.

Informační list PAU
Co to je, z čeho to je:
 • Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
 • Příklady: Benzo(a)pyren, Cyclopenta[c,d]pyren, Chrysene
 • skupina více než 100 chemikálií
 • uvolňované při nedokonalém spalování paliv, odpadků nebo jiného organického materiálu
 • také tabákový kouř obsahuje PAU
Kde to najdeme:
 • Nacházejí se v plenkách i hygienických vložkách a pravděpodobně vznikají během výrobních procesů při vysokých teplotách.
Zdravotní rizika:
 • Jedná se o karcinogenní, mutagenní a reprotoxické chemické látky, které jsou tak označeny i v právních předpisech EU o balení a označování.
Vliv na životní prostředí:
 • Mohou se šířit ve vzduchu, vodě a půdě.
 • Jsou toxické pro vodní organismy a ptáky.
Stávající regulace a/nebo používané dostupné alternativy:
 • EU se chystá regulovat polycyklické aromatické uhlovodíky v plenkách, dosud bohužel neexistuje žádná regulace a na seznamu složek je nenajdete.
Informační list PCB
Co to je, z čeho to je:
 • Polychlorované bifenyly (PCB)
 • Jedná se o umělé organické chemikálie vyráběné pro průmyslové procesy.
 • Odhadovaná celková produkce na světě je 1,2 – 1,5 milionu tun.
 • Ve většině zemí byly zakázány v 80. letech 20. století.
 • Vznikají bezděčně při spalovacích procesech.
Kde to najdeme:
 • V hygienických výrobcích vznikají bělením celulózy.
Zdravotní rizika:
 • Jedná se o známé endokrinní disruptory.
Vliv na životní prostředí:
 • Jsou to perzistentní organické polutanty (POP), známé také jako „věčné chemikálie“.
 • POP zůstávají v životním prostředí, hromadí se v živých organismech a představují riziko pro naše zdraví a životní prostředí .
 • Mohou být přenášeny daleko od místa, kde byly vyrobeny .
Stávající regulace a/nebo používané dostupné alternativy:
 • EU bude regulovat PCB v plenkách, dosud bohužel žádná regulace neexistuje a na seznamu složek je nenajdete.
Informační list Ftaláty
Co to je, z čeho to je:
 • Skupina uměle vyrobených chemických sloučenin, které se používají ke zvýšení pružnosti plastů a zvýšení jejich odolnosti vůči poškození.
 • Příklady: DBP, DEHP, DEP a BBP.
Kde to najdeme:
 • Ftaláty jsou všude, používají se ve všem od čisticích prostředků přes obaly na potraviny až po parfémy a kosmetiku.
 • Často se nacházejí v plenkách a hygienických vložkách.
 • Nejsou uvedeny v seznamu složek, protože jsou „skryty“ za vonnými látkami.
Zdravotní rizika:
 • Jedná se o známé endokrinní disruptory.
 • Spojené se zvýšeným rizikem rakoviny prsu, cukrovky, vrozených vad, mužských reprodukčních abnormalit a nízkého počtu spermií.
Vliv na životní prostředí:
 • Některé ftaláty jsou bioakumulativní a byly zjištěny ve vodních organismech.
 • Některé jsou toxické pro vodní organismy a mohou mít účinky vyvolávající narušení endokrinního systému u ryb, ptáků a savců.
Stávající regulace a/nebo používané dostupné alternativy:
 • Některé již byly omezeny od roku 1990 kvůli jejich toxicitě pro reprodukční zdraví.
 • EU zakázala používání některých ftalátů v kosmetických přípravcích a jiných předmětech.
 • Vystavení člověka jim je nevyhnutelné i po zavedení určitých omezení.
 • Plenky na bázi rostlinných plastů a bez parfemace s největší pravděpodobností neobsahují ftaláty.
Informační list Chlor – dioxiny
Co to je, z čeho to je:
 • Dioxiny jsou nežádoucím a často nevyhnutelným vedlejším produktem spalování nebo různých průmyslových procesů.
Kde to najdeme:
 • Buničina v plenkách a vložkách se bělí, aby byla čistá a bílá. Často se to provádí chlórem, který uvolňuje dioxiny.
 • Naštěstí společnosti ustupují od bělení chlórem.
Zdravotní rizika:
 • Podle EPA „dioxiny patří mezi nejtoxičtější známé chemické látky“.
 • Jsou zařazeny mezi vysoce karcinogenní chemikálie.
 • Mohou způsobit kožní reakce, změnu funkce jater, poškození imunitního systému, nervového systému, endokrinního systému a reprodukčních funkcí.
Vliv na životní prostředí:
 • Dioxiny jsou stejně jako PCB perzistentní organické polutanty (POP).
Stávající regulace a/nebo používané dostupné alternativy:
 • Některé značky plen učinily prohlášení, že přestaly používat chlór.
 • Pozor, některé značky přestaly používat chlór jen v některých produktech: např. pleny z DM – Babylove Nature má prohlášení bez chlóru, ale běžná řada Babylove ne (info v roce 2023).
 • EU bude regulovat dioxiny v plenkách, zatím bohužel žádná regulace neexistuje.
Informační list Superabsorpční polymery (SAP)
Co to je, z čeho to je:
 • Gelové krystaly, které absorbují vlhkost.
 • například polyakrylát sodný
Kde to najdeme:
 • Používá se jako náplň do jednorázových plenek a vložek.
 • Absorbuje tekutiny, aby se zabránilo jejich úniku.
 • Obvykle se uvádí v seznamu složek.
Zdravotní rizika:
 • Může způsobit podráždění pokožky a potíže s dýcháním.
 • Musel být odstraněn z menstruačních tamponů kvůli obavám ze syndromu toxického šoku.
 • Dlouhodobé účinky na zdraví dětí nejsou známy, jelikož se jedná o relativně nový produkt.
Vliv na životní prostředí:
 • Produkuje biologicky nerozložitelný odpad.
 • Likvidace syntetického SAP je zdrojem různých látek znečišťujících životní prostředí.
Stávající regulace a/nebo používané dostupné alternativy:
 • Probíhá výzkum v oblasti používání biologických SAP, například z určitých druhů celulózy nebo kukuřičného škrobu.
Informační list Těkavé organické sloučeniny (VOC - z anglického volatile organic compounds)
Co to je, z čeho to je:
 • Organické sloučeniny, které se snadno mění na výpary nebo plyny.
 • např. methylenchlorid, toluen a xylen
Kde to najdeme:
 • Mnoho přísad používaných při výrobě jednorázových plen a dámských hygienických produktů může uvolňovat VOC.
Zdravotní rizika:
 • Zvyšují riziko poškození mozku, astmatu, některých druhů rakoviny a nesprávného fungování reprodukčního systému.
 • Mohou způsobit poškození jater, ledvin a centrálního nervového systému.
Vliv na životní prostředí:
 • Způsobuje znečištění vnitřního ovzduší.
 • VOC reagují v atmosféře a vytvářejí smog.
Stávající regulace a/nebo používané dostupné alternativy:
 • Nejsou uvedeny v seznamu složek, protože vznikají neúmyslně.
Informační list Vůně / parfémy
Co to je, z čeho to je:
Kde to najdeme:
 • Nachází se ve všech hygienických výrobcích, pokud není výslovně uvedeno bez vůně (fragrance-free).
Zdravotní rizika:
Vliv na životní prostředí:
 • Jde o látku znečišťující ovzduší.
Stávající regulace a/nebo používané dostupné alternativy:
 • Na trhu je mnoho hygienických výrobků, které jsou bez parfemace, zejména u plenek je to velmi časté.
Informační list Barviva
Co to je, z čeho to je:
 • Barevné přísady.
Kde to najdeme:
 • Vytváření barev a vzorů na plenkách, podložkách a toaletním papíru.
Zdravotní rizika:
 • Mnoho barviv a inkoustů může způsobit alergické reakce.
 • Mohou být kontaminovány těžkými kovy, jako je olovo.
Vliv na životní prostředí:
 • Uvolňování chemických látek do životního prostředí.
Stávající regulace a/nebo používané dostupné alternativy:
 • Některé hygienické výrobky na trhu jsou bez barviv nebo alespoň používají pigmenty místo barviv.
 • Raději vybírejte produkty bez zbytečných prvků barevného designu.
Informační list Formaldehyd
Co to je, z čeho to je:
 • Přirozeně se vyskytující bezbarvý plyn.
 • Často se používá v lepidlech.
 • Patří mezi těkavé organické sloučeniny VOC.
Kde to najdeme:
 • Některé jednorázové pleny a podložky používají lepidla, která vylučují formaldehyd.
Zdravotní rizika:
 • Rakovinotvorné, mutagenní a reprotoxické chemikálie.
 • Byly označeny právními předpisy EU o balení a označování (CLP) a Mezinárodní agenturou pro výzkum karcinogenů (IARC).
Vliv na životní prostředí:
 • Látka znečišťující vnitřní ovzduší.
 • Ovlivňuje schopnost zvířat rozmnožovat se a zkracuje jejich život.
Stávající regulace a/nebo používané dostupné alternativy:
 • Lepidla se stále intenzivně používají v průmyslu jednorázových plen.
 • Existuje určitá inovace pro lepidla, například tepelné a ultrazvukové metody, nebo některé plenky používají jakýsi systém suchého zipu, který je bez lepidla.
 • V novém zákazu bude EU regulovat formaldehyd v plenkách, dosud bohužel neexistuje žádná regulace.
 • Nejsou uvedeny v seznamu složek, protože vznikají neúmyslně.
Informační list Polyester, polyethylen a další ropné deriváty
Co to je, z čeho to je:
 • Vlákna vyrobená z ropy nebo zemního plynu.
Kde to najdeme:
 • Jedna z hlavních složek plen a hygienických výrobků.
 • Jsou uvedené v seznamu přísad.
Zdravotní rizika:
 • Může uvolňovat VOC, které byly zmíněny výše.
 • Je to materiál, který nedýchá a není ideální pro pokožku.
Vliv na životní prostředí:
 • Produkuje velké množství nerecyklovatelného a biologicky nerozložitelného odpadu.
 • Těžba ropy a zemního plynu je problematická pro životní prostředí.
Stávající regulace a/nebo používané dostupné alternativy:
 • Rostlinná alternativa už je k dispozici, ale ještě není běžná a je dražší.
 • Některé společnosti zmiňují, že používají rostlinný polyetylen, ale ve skutečnosti používají kombinaci obojího .

Author

 • MSc. Bára Haliková

  Ukončila magisterské studium environmentálního managementu a odpadového hospodářství na GCU v Glasgowě. V současnosti pracuje pro organizaci CEEV Živica na projektu GreenGate, jehož hlavním cílem je informovat veřejnost o nebezpečných látkách v kosmetice. Žije s partnerem a dcerkou na slovenském venkově v malém mobilním domku, který si sami postavili.

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *