Keď kozmetika nie je len o kráse: rozhovor s Danielou Plachou

Autor Ing. Žaneta Milošová (Havírová)

Predstavenie

Daniela: Volám sa Ing. Daniela Plachá, PhD. a som riaditeľkou Centra pre nanotechnológie, ktoré je súčasťou Centra pre energetické a environmentálne technológie na Vysoké škole Báňské. Moja profesionálna kariéra úzko súvisí s environmentálnou, organickou a analytickou chémiou. V súčasnosti sa zameriavam predovšetkým na nanotechnológie, konkrétne na ich využitie v oblasti ochrany životného prostredia. Už viac ako dve desaťročia sa venujem analytickej chémii, najmä chromatografickým analýzam environmentálnych vzoriek.

Ovplyvňuje vás vaša pozícia? Myslím tým, že ak viete, aké negatívne účinky môžu mať látky používané v kozmetike a iných výrobkoch, vyhýbate sa im?

Daniela: Moja súčasná pozícia ma priamo neovplyvňuje, pokiaľ ide o vyhýbanie sa negatívnym látkam vo výrobkoch, ale moje dlhoročné profesionálne skúsenosti určite zohrávajú úlohu pri výbere výrobkov, ktoré používam alebo kupujem. To sa týka tak kozmetiky, ako aj potravín. Väčšinou sa však snažím vyhýbať rôznym parfumovaným výrobkom, ako sú osviežovače vzduchu, a mám takmer panickú hrôzu z voľne horiacich sviečok, pretože mi jednoducho nesedia. Takže áno, môžem povedať, že moja profesionálna skúsenosť ma skutočne vedie k tomu, aby som sa vyhýbala určitým typom výrobkov.

Ako môže množstvo konkrétnej látky a trvanie expozície týmto látkam ovplyvniť riziká spojené s ich používaním? Mohli by ste uviesť konkrétny príklad?

Daniela: Je pravda, že sme všeobecne vystavení mnohým chemickým látkam. Ako raz povedal Paracelsus: „Nie látka robí látku jedom, ale jej dávka.“ Je dôležité si uvedomiť, že niektoré látky sú škodlivé aj vo veľmi malých množstvách, zatiaľ čo iné, napríklad cukor, soľ alebo alkohol, možno tolerovať vo väčších dávkach, ale ich škodlivé účinky sa prejavia až po dlhšom čase.

Napríklad v prípade chlóru v čistiacich prostriedkoch, je rozdiel medzi dlhodobým a krátkodobým pôsobením. Upratovač, ktorý pracuje s chlórovými výrobkami denne po mnoho rokov, môže byť vystavený chronickým účinkom aj pri nízkych koncentráciách, zatiaľ čo príležitostné používanie v domácnosti môže byť menej rizikové. Napriek tomu je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia, ako je používanie rukavíc a vetranie, a venovať pozornosť výstražným piktogramom na obaloch.

Je zaujímavé, že niektoré výrobky pre domácnosť, ako napríklad ocot alebo jedlá sóda, môžu nahradiť komerčné čistiace prostriedky. Aj pri ich používaní však treba dbať na opatrnosť a dodržiavať ochranné opatrenia, pretože aj tieto látky môžu byť dráždivé. Je dôležité prečítať si návod a dodržiavať odporúčané postupy, ako je vetranie alebo používanie ochranných pomôcok.

A čo fenol (známy aj ako kyselina karbolová) a jeho deriváty a zlúčeniny (napr. P-Aminofenol, Resorcinol). Napríklad niekto používa 3 výrobky s fenolmi každý deň (parfum, krém, šampón) a po celý život. Navyše sa s nimi určite stretáva aj inde. Je lepšie sa im vyhýbať?

Daniela: Fenol a jeho zlúčeniny tvoria veľkú skupinu organických látok. Fenol má aromatické benzénové jadro s pripojenou hydroxylovou skupinou a môže mať mnoho rôznych derivátov. Tieto zlúčeniny sa vyskytujú v prírode (napr. v zelenom čaji, brusniciach, hroznovom víne…) a syntetizujú sa na rôzne účely vrátane farmaceutického a plastikárskeho priemyslu.

Je dôležité rozlišovať medzi prirodzene sa vyskytujúcimi a syntetickými zlúčeninami. Napríklad samotný fenol je dôležitý pre farmaceutický priemysel. V kozmetike závisí od konkrétnej zlúčeniny a jej účelu. Niektoré majú antiseptické účinky a sú určené na lokálne použitie na postihnuté miesta. V šampónoch a iných kozmetických prípravkoch je dôležité, aby koncentrácia týchto látok nebola škodlivá, čo sa reguluje testovaním výrobkov.

Odporúčame prečítať si zloženie výrobkov a rozhodnúť sa, či ich chcete používať. Reakcie na tieto látky sa môžu líšiť – niektorí môžu tolerovať vyššie koncentrácie, zatiaľ čo iní môžu mať alergické reakcie aj na malé množstvá. Ak sa objavia príznaky podráždenia, odporúča sa prestať tieto výrobky používať. Každý by mal zvážiť, či chce používať výrobky obsahujúce tieto látky, napríklad pri farbení vlasov.

Endokrinné disruptory (ED), pomerne aktuálna téma. Zistila som, že sú všade, a pritom vyvolávajú veľké obavy, môžete nám, prosím, povedať viac?

Daniela: Endokrinné disruptory sú látky, ktoré majú schopnosť narúšať normálnu funkciu hormonálneho systému v živých organizmoch. Tento účinok môže mať závažné zdravotné dôsledky, napríklad narušenú funkciu štítnej žľazy, cukrovku, hormonálnu nerovnováhu a iné. Tieto látky môžu byť prírodné, ako napríklad fytoestrogény, alebo syntetické, vyrobené človekom.

Endokrinné disruptory sa nachádzajú v mnohých rôznych výrobkoch a prostrediach. Príkladom sú niektoré zmäkčovadlá plastov, dioxíny, ktoré vznikajú pri spaľovaní materiálov obsahujúcich chlór, a ťažké kovy, napríklad kadmium a olovo. Tieto látky sa v minulosti vo veľkej miere používali v rôznych priemyselných odvetviach, hoci niektoré z nich sú v súčasnosti zakázané pre ich negatívne účinky na zdravie.

Vplyv endokrinných disruptorov na zdravie je predmetom intenzívneho výskumu a diskusií. Ich prítomnosť v každodennom živote a potenciálne účinky na zdravie vyvolávajú obavy. Je dôležité uvedomiť si ich existenciu a potenciálne riziko, ktoré predstavujú. Informácie o týchto látkach sú široko dostupné a je dôležité sa o nich dozvedieť, aby sme mohli lepšie chrániť svoje zdravie a zdravie ľudí okolo nás. (Poznámka autora: viac o endokrinných disruptoroch tu.)

UV filtre v opaľovacích krémoch, ako sú napríklad OxybenzonOctinoxate. Pridávajú sa do opaľovacích prípravkov, aby chránili pokožku pred spálením, ale keď sú vystavené slnku, degradujú alebo podliehajú zmenám, ktoré môžu poškodiť telo. Povedzte nám, čo sa deje po aplikácii týchto látok a aký to môže mať vplyv na naše zdravie, prípadne čo sa deje s vodnými živočíchmi, keď prídu do kontaktu s týmito látkami?

Daniela: UV filtre ako oxybenzón a oktinoxát sú bežne používané zložky v kozmetických výrobkoch vrátane opaľovacích krémov, parfumov, rúžov a pleťových vôd. Ich hlavnou funkciou je chrániť pokožku pred UVA a UVB žiarením, ktoré môže spôsobiť spálenie, alergie, starnutie pokožky a dokonca aj rakovinu kože.

Keď sú tieto filtre vystavené slnečnému žiareniu, môžu podliehať izomerizácii alebo degradácii, čo znamená, že sa menia na iné zlúčeniny. V niektorých prípadoch môžu tieto zmenené zlúčeniny tvoriť reaktívne radikály, ktoré môžu poškodiť okolité prostredie alebo dokonca preniknúť do ľudského tela a ovplyvniť jeho funkcie vrátane endokrinného systému.

Obzvlášť znepokojujúci je vplyv na vodné organizmy, ako sú koraly. Niektoré UV filtre môžu byť pre vodné živočíchy toxické, narúšať hormonálne systémy a prispievať k poškodeniu alebo úhynu koralov a iných vodných organizmov. To je dôležité vziať do úvahy najmä preto, že opaľovacie krémy sa často používajú v blízkosti vodných zdrojov.

Je dôležité poznamenať, že existujú alternatívy, ako sú anorganické filtre (napr. oxid zinočnatý a oxid titaničitý), ktoré môžu byť bezpečnejšie pre životné prostredie a zdravie. Tieto látky buď odrážajú, alebo rozptyľujú slnečné žiarenie bez toho, aby prenikli hlboko do pokožky alebo spôsobili poškodenie životného prostredia.

Pri výbere opaľovacích krémov a iných kozmetických výrobkov je preto dôležité zvážiť nielen ochranu pred slnkom, ale aj potenciálne vplyvy na zdravie a životné prostredie. To si vyžaduje uvedomenie si zloženia výrobkov a ich potenciálnych účinkov.

Ftaláty, ktoré sa považujú za endokrinné disruptory, karcinogény atď., sa nachádzajú všade (plienky, parfumy, kozmetika, výrobky osobnej starostlivosti atď.) Môžete nám o nich niečo povedať?

Daniela: Ftaláty sú skupinou chemických zlúčenín odvodených od kyseliny ftalovej, čo je benzéndikarboxylová kyselina. Tieto zlúčeniny sú známe svojou schopnosťou pôsobiť ako zmäkčovadlá v plastových a polymérnych materiáloch, ako je PVC (polyvinylchlorid) a linoleum. V dôsledku toho sú ftaláty veľmi rozšírené a nachádzajú sa v mnohých bežných výrobkoch vrátane hračiek, kozmetiky, parfumov a iných výrobkov osobnej starostlivosti.

Ftaláty sa považujú za endokrinné disruptory, čo znamená, že môžu zasahovať do hormonálneho systému človeka. Majú najmä estrogénny účinok, ktorý môže viesť k rôznym zdravotným problémom vrátane negatívnych účinkov na reprodukčný systém. Deti sú obzvlášť citlivé na vystavenie ftalátom, pretože ich telo je menšie a môžu byť vystavené vyšším koncentráciám týchto látok v pomere k ich telesnej hmotnosti.

Ftaláty sú tiež známe svojím negatívnym vplyvom na životné prostredie. Sú to perzistentné organické znečisťujúce látky, čo znamená, že sa v životnom prostredí pomaly rozkladajú a môžu sa hromadiť v potravinových reťazcoch. Táto kontaminácia môže mať dlhodobé účinky na ekosystémy a zdravie zvierat.

Hoci sa niektoré typy ftalátov už nepoužívajú alebo sú regulované, stále sú prítomné v mnohých výrobkoch. Je dôležité uvedomiť si ich prítomnosť a potenciálne riziká, najmä pri výbere výrobkov pre deti a pre osobnú starostlivosť.

Vôňu (parfum) nájdeme tiež všade. Môže sa skladať z tisícov látok, ale ako spotrebitelia netušíme, čo obsahuje, pretože je „výrobným tajomstvom“. Môže obsahovať karcinogénne, mutagénne alebo reprodukčne toxické látky. Položme si otázku, kde je alebo kde by mohol byť problém? Máte pocit, že v tomto smere chýbajú právne predpisy?

Daniela: Parfumy a vonné látky sú bežné v mnohých výrobkoch, od kozmetiky a čistiacich prostriedkov až po osviežovače vzduchu. Môžu obsahovať stovky až tisíce rôznych chemických zložiek, z ktorých niektoré môžu byť prírodného pôvodu, zatiaľ čo iné sú syntetické. Problémom je, že zloženie týchto vôní sa často považuje za obchodné tajomstvo, čo znamená, že spotrebitelia nemajú presné informácie o tom, čo tieto výrobky obsahujú.

Niektoré z týchto zložiek môžu byť potenciálne škodlivé. Môžu obsahovať karcinogénne, mutagénne alebo reprodukčne toxické látky. Keďže tieto látky sú prchavé, možno ich ľahko vdýchnuť, čo môže u citlivejších osôb viesť k rôznym zdravotným problémom, ako sú alergické reakcie, bolesti hlavy, migrény alebo dokonca dýchacie problémy.

Právne predpisy týkajúce sa označovania vonných zložiek v kozmetických a čistiacich výrobkoch často zaostávajú za potrebami spotrebiteľov. Na rozdiel od potravín, kde musia byť uvedené všetky zložky, sa na kozmetických výrobkoch často používa len všeobecný pojem „parfum“ alebo „vôňa“ bez uvedenia jednotlivých zložiek. To môže byť problematické pre spotrebiteľov, ktorí sa snažia vyhnúť určitým chemickým látkam z dôvodu alergií alebo zdravotných obáv.

Je dôležité, aby boli spotrebitelia informovaní o možných rizikách spojených s používaním parfumov a vôní a aby mali možnosť rozhodnúť sa, či chcú tieto výrobky používať. Väčšia transparentnosť a lepšia regulácia označovania by mohla spotrebiteľom pomôcť lepšie pochopiť, čo tieto výrobky obsahujú a aké môžu mať potenciálne účinky na zdravie.

PFAS sú skupinou toxických látok známych ako „večné chemikálie“. Ktoré sú najčastejšie, kde ich nájdeme a čo je na nich také znepokojujúce? Čo na ne hovoria živočíchy vo vode?

Daniela: PFAS (alebo perfluórované a polyfluórované alkylové látky), známe aj ako „večné chemikálie“, sú skupinou toxických látok známych svojou vysokou perzistenciou v životnom prostredí a odolnosťou voči rozkladu. Tieto látky sa často používajú v rôznych výrobkoch pre ich schopnosť odolávať vode, oleju a teplu. Nachádzajú sa napríklad v make-upe, dlhotrvajúcich rúžoch, hydrofóbnych povrchoch, vodeodolných textíliách, odolnom kuchynskom riade a mnohých ďalších výrobkoch.

Medzi najbežnejšie PFAS patrí kyselina perfluóroktánová (PFOA) a perfluóroktánsulfonát (PFOS). Tieto látky vzbudzujú osobitné obavy pre svoju vysokú perzistenciu a schopnosť bioakumulácie v živých organizmoch. Považujú sa za endokrinné disruptory, čo znamená, že môžu zasahovať do hormonálnych systémov živočíchov vrátane ľudí.

Vplyv PFAS na vodné organizmy je obzvlášť znepokojujúci, pretože tieto látky sa môžu hromadiť v potravinovom reťazci, čo vedie k vyšším koncentráciám v telách vyšších organizmov vrátane rýb a iných vodných živočíchov. Táto bioakumulácia môže mať negatívny vplyv na reprodukciu, rast a celkové zdravie týchto organizmov.

Vzhľadom na tieto riziká je dôležité, aby sa viac pozornosti venovalo regulácii a obmedzeniu používania PFAS vo výrobkoch a hľadaniu alternatívnych, bezpečnejších materiálov. Výskum a vývoj metód odstraňovania týchto látok zo životného prostredia sú tiež kľúčom k zníženiu ich vplyvu na zdravie ľudí a ekosystémov.

Môžete nám povedať niečo o ropných látkach, ktoré sa tak často používajú nielen v kozmetike? Je to lacná surovina, ktorá nahrádza rastlinné oleje, ale pravdepodobne sa používa aj pre svoje „super“ vlastnosti.

Daniela: Ropné látky, ako je vazelína, sa v kozmetike používajú z viacerých dôvodov. Jedným z hlavných dôvodov je ich nízka cena v porovnaní s rastlinnými olejmi. Okrem toho majú tieto látky niektoré výhodné vlastnosti, vďaka ktorým sú užitočné v rôznych kozmetických prípravkoch.

Vazelína vyrobená z ropy má ochrannú a kryciu funkciu. Je schopná vytvoriť na pokožke film, ktorý zabraňuje vysušovaniu pokožky tým, že zabraňuje úniku vody. Táto vlastnosť je užitočná na určité lekárske účely, napríklad na ochranu suchej alebo popraskanej pokožky. Vazelína slúži aj ako nosič účinných látok v niektorých liečebných kozmetických výrobkoch.

Vazelína však môže mať aj niektoré nevýhody. Napríklad, ak sa aplikuje vo veľkom množstve alebo na veľkú plochu pokožky, môže spôsobiť, že pokožka „nedýcha“ a môže spôsobiť potenie alebo nepríjemné pocity. Preto sa neodporúča používať vazelínu ako bežnú súčasť starostlivosti o pokožku, ale skôr na špecifické terapeutické účely alebo na obmedzené oblasti pokožky.

Vazelína sa vo všeobecnosti považuje za bezpečnú, ak sa používa v čistej forme a v obmedzenom množstve. Je dôležité poznamenať, že aj keď sa vazelína vyrába z ropy, procesom rafinácie sa odstraňujú potenciálne škodlivé zložky, vďaka čomu je pre väčšinu ľudí bezpečným výrobkom. Tak ako pri všetkých kozmetických výrobkoch je však dôležité sledovať reakcie vašej pokožky a v prípade akýchkoľvek negatívnych reakcií prestať výrobok používať.

Ďalšia horúca téma – dezinfekcia? Reklamy nám hovoria „dezinfikujte všetko a stále!“, ale Ministerstvo zdravotníctva ČR, Svetová zdravotnícka organizácia či iní odborníci a štúdie hovoria nie, stačí obyčajné mydlo na ruky. Umývanie rúk je a vždy bude základom! Hygiena je, samozrejme, dôležitá, a to najmä v nemocniciach a všade, kde dochádza ku kontaktu s ľuďmi. Vo väčšine prípadov však stačí obyčajné mydlo…

Daniela: Som toho názoru, že nadmerné používanie dezinfekčných prostriedkov v každodennom živote nie je potrebné a môže mať negatívny vplyv na životné prostredie aj na naše zdravie. Je dôležité uvedomiť si, že v mnohých prípadoch stačí na udržanie základnej hygieny obyčajné mydlo, najmä na umývanie rúk.

Nadmerná čistota a neustála dezinfekcia povrchov môže viesť k oslabeniu našej imunitnej reakcie, pretože sa tým obmedzuje kontakt s bežnými mikroorganizmami, ktoré sú súčasťou nášho prostredia a pomáhajú nám budovať prirodzenú imunitu. Okrem toho nadmerné používanie dezinfekčných prostriedkov môže prispieť k rozvoju rezistencie niektorých mikroorganizmov, čo predstavuje vážny celosvetový zdravotný problém.

Je tiež dôležité poznamenať, že mnohé dezinfekčné prostriedky obsahujú chemikálie, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a môžu zaťažovať vodné zdroje a ekosystémy. Pridávanie vonných látok a farbív do dezinfekčných prostriedkov môže ďalej zvýšiť ich toxický potenciál.

Samozrejme, v určitých situáciách, napríklad pri návšteve nemocnice alebo počas epidémie chrípky či iných infekčných ochorení, je použitie dezinfekčného prostriedku na ruky opodstatnené a dôležité z hľadiska ochrany zdravia. V týchto prípadoch je dezinfekcia nevyhnutná na zabránenie šírenia infekcií, najmä v rizikových prostrediach, ako sú nemocnice.

V každodennom živote by sme mali uprednostniť používanie mydla a vody na bežnú hygienu a obmedziť používanie dezinfekčných prostriedkov na situácie, keď je to skutočne nevyhnutné. Takto môžeme chrániť svoje zdravie a životné prostredie.

Vy ste odborníčka na nanočastice. Môžete nám povedať, ako je to s veľkosťou a priepustnosťou nanočastíc do kože alebo tkaniva vo všeobecnosti? Napríklad opaľovacie krémy s nanočasticami oxidu titaničitého alebo oxidu zinočnatého. Prejdú cez pokožku a môžu byť nebezpečné? Aký je všeobecný názor na nanočastice a vieme o nich podľa vás dosť?

Daniela: Nanočastice sú častice s veľmi malými rozmermi, zvyčajne od 1 do 100 nanometrov vo všetkých troch smeroch. Môžu mať rôzne tvary, napríklad gule, trojuholníky, štvorce, tyčinky a ďalšie. Štúdie o nanočasticiach stále prebiehajú a zďaleka nie sú ukončené. Je známe, že nanočastice majú schopnosť prenikať cez pokožku, ale nie je to také jednoduché, aby sa dalo povedať, že je to vždy škodlivé. Výskum v tejto oblasti stále prebieha, preto je dôležité sledovať najnovšie zistenia a odporúčania vedeckej komunity.

Vo vede a výskume, rovnako ako vo všetkom v živote, nie je všetko čierne alebo biele. V súčasnosti sa intenzívne venujeme výskumu nanočastíc, ktoré môžu byť nositeľmi liečivých látok. Cieľom je, aby tieto častice dokázali preniknúť hlbšie do pokožky, napríklad pri použití v masti, a nezostali len na povrchu. Je dôležité rozlišovať, či sa nanočastice používajú ako dopravný prostriedok na dodávanie liečiv, alebo či sú prítomné v prostredí, napríklad v laboratóriách alebo v niektorých výrobkoch.

Pokiaľ ide o špecifické látky, ako sú nanočastice oxidu zinočnatého alebo oxidu titaničitého, ich používanie nie je bežné, pretože ich účinky nie sú úplne preukázané. V oblasti liečiv a kozmetiky sa odporúča používať skôr mikročastice ako nanočastice, kým nebudú výsledky štúdií jasnejšie. Výskum v tejto oblasti je stále v počiatočnom štádiu a výsledky sa líšia, čo znemožňuje vyvodzovať jednoznačné závery.

Pokiaľ ide o schopnosť nanočastíc preniknúť do pokožky, závisí to od ich povrchovej štruktúry. Existujú rôzne typy nanočastíc, niektoré dokážu prejsť cez kožnú bariéru, zatiaľ čo iné zostávajú na povrchu. V životnom prostredí sa nachádza mnoho škodlivých a nebezpečných častíc a ich vplyv závisí od dávky a konkrétneho organizmu, ktorý s nimi prichádza do kontaktu.

Nebezpečné alebo inak škodlivé látky neovplyvňujú po aplikácii alebo použití len nás, ale aj organizmy žijúce vo vode. Často totiž všetko splachujeme do kanalizácie, ktorá zvyčajne vedie do čistiarne odpadových vôd, ale tam, žiaľ, nie sú schopní odstrániť všetky nebezpečné alebo potenciálne nebezpečné látky. Môžete uviesť niekoľko príkladov, ako endokrinné disruptory, toxické, mutagénne, perzistentné alebo bioakumulatívne látky ovplyvňujú vodné živočíchy?

Daniela: Vplyv týchto látok na vodné prostredie si zaslúži osobitnú pozornosť. Čističky odpadových vôd dnes dokážu odstrániť mnohé škodlivé látky, ale stále existujú látky, ktoré sa odstrániť nedajú, napríklad pesticídy a niektoré liečivá. Tieto látky môžu narušiť hormonálne systémy ľudí a vodných organizmov. Príkladom sú endokrinné disruptory, ktoré môžu spôsobiť abnormality u rýb. Perzistentné látky sa môžu hromadiť v sedimentoch alebo v tukových tkanivách rýb, čo naznačuje prenos kontaminácie v potravinovom reťazci. Tento jav sa neobmedzuje len na vodné prostredie, ale vyskytuje sa aj v mäsových výrobkoch a iných potravinách, v ktorých sa toxické látky môžu hromadiť a dostávať do ľudského organizmu.

Hoci je výskum nanočastíc a ich vplyvu na životné prostredie ešte len v počiatočnom štádiu, je jasné, že ich vplyv je komplexný a vyžaduje si ďalšie štúdie a opatrnosť.

Zdroj: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969722069340

Určite sme toho veľa nespomenuli, chceli by ste niečo dodať?

Daniela: Chcela by som zdôrazniť, že pri konzumácii a výbere produktov je dôležitá striedmosť a rozvážnosť. Je nevyhnutné zvážiť, do akej miery je nevyhnutné používať výrobky obsahujúce určité chemické látky. Pri nákupe je dôležité prečítať si zloženie výrobku a zvážiť, či si vyberieme výrobok obsahujúci potenciálne škodlivé látky, ako sú ftaláty alebo ropné produkty, alebo či uprednostníme alternatívy.

Je tiež dôležité si uvedomiť, že výrobcovia často používajú rôzne názvy pre tú istú chemickú zlúčeninu, čo môže byť mätúce. Aj keď si môžeme myslieť, že výrobok určitú látku neobsahuje, skutočnosť môže byť iná. Nakoniec je vždy na zvážení každého jednotlivca, nakoľko je informovaný a aké rozhodnutie urobí.

Osobne sa domnievam, že väčšina výrobkov na trhu prechádza dôkladným testovaním, ale je na nás, aby sme si vybrali to, čo sa nám páči a čo nám vyhovuje. Udivuje ma, ako môžu byť ľudia na jednej strane proti určitým chemikáliám, ale na druhej strane používať celý rad kozmetických výrobkov, ktorých užitočnosť a účinky sú otázne. Príkladom sú trendy, ako napríklad soláriá v 90. rokoch, ktoré nahradili gélové nechty a iné kozmetické postupy, ako napríklad permanentný make-up a tetovanie. Tieto trendy môžu poskytnúť zaujímavý poznatok o vplyve na naše zdravie.

Veľmi pekne vám ďakujem. 🙂

Author

  • Ing. Žaneta Milošová (Havírová)

    Robí to, čo ju baví - pracuje ako CEO v spoločnosti GreenScan. Vyštudovala VŠB – TUO v Ostrave, kde získala titul Ing. v odbore Environmentálne inžinierstvo. Vždy sa zaujímala o prírodu a veci okolo nej. Miluje hory, lesy a zvieratá, ale zároveň si váži výdobytky modernej doby. Preto sa snaží pomáhať a hľadať rovnováhu medzi prírodou a moderným svetom.

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *