QSAR TOOLBOX

QSAR TOOLBOX

QSAR (Quantitative-Structure Activity Relationship) je technika počítačového modelovania používaná v chémii a biológii na predpovedanie vzťahu medzi chemickou štruktúrou zlúčenín a ich biologickou aktivitou alebo inými vlastnosťami. Je to ako vedecká...