Kozmetika ako (plastový) odpad

Autor Natalija Špeh, PhD

Až po tom, ako sme úspešne zaviedli plasty ako trvanlivý materiál, sme si uvedomili environmentálnu záťaž, ktorú spôsobuje ich dlhodobé používanie. Zdá sa, že boj s plastovým odpadom sa stáva našou celoživotnou úlohou. 2,5 % svetových plastov končí v mori [1].

Kategórie plastov

Plastový odpad v životnom prostredí má rôznu veľkosť, od makroplastov až po nanoplasty. Mikroplasty sú častice s veľkosťou ≤ 5 mm, druhotnou príčinou ich vzniku je rozpadávanie sa väčších kusov plastov na menšie, až zanedbateľné čiastočky. Primárne ale mikroplasty pochádzajú z výrobkov určených na osobnú starostlivosť a z kozmetických výrobkov, v ktorých sa zvyčajne vyskytujú vo forme mikroguľôčok s veľkosťou ≤ 1 mm [3].

Kozmetické výrobky a morský odpad

Treba si uvedomiť, že mikroplasty majú schopnosť viazať na seba rôzne chemické látky. Tým, že sú požierané rybami a inými morskými živočíchmi, vstupujú tieto chemické látky do potravinového reťazca, na vrchole ktorého je človek. Vedeli ste, že škodlivosť pre ryby a iné morské živočíchy sa zvyšuje?

Výskum spoločnosti Scripps v roku 2009 v oblasti veľkej tichomorskej odpadkovej škvrny [1], ktorá sa skúma od 70. rokov minulého storočia, ukázal, že 9 % rýb prehltlo plasty. Analýzou odpadu v smetných nádobách sa zistilo, že zo 671 analyzovaných rýb 35 % prehltlo plastové častice [2].

Obrázok 1: Dôkaz o všadeprítomnosti kozmetického odpadu vyplavený na neobývanom pobreží Jadranského mora (foto: Natalija Špeh)

Odhaduje sa, že približne 70 % odpadu z kozmetického priemyslu pochádza z obalov [3]. Podľa najnovších správ Zero Waste Week ide o 120 miliárd kusov obalov z kozmetických výrobkov ročne. To zahŕňa plasty, papier, sklo a kovy, ktoré rok čo rok končia na skládkach.

Author

  • Natalija Špeh, PhD

    Svoju výskumnú prácu v inštitúte ERICo zameranú na interdisciplinárne otázky životného prostredia začala v roku 1997 a svoje geografické skúsenosti si rozšírila na Fakulte ochrany životného prostredia vo Velenje v Slovinsku. Po skončení práce dekanky (2014) sa venuje environmentálnym výskumným štúdiám (o vidieckych oblastiach, ekologických štúdiách vody a znečistení mora).

0 komentárov

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *