Kosmetika jako (plastový) odpad

Autor Natalija Špeh, PhD

Teprve po úspěšném zavedení plastů jako trvanlivého materiálu jsme poznali ekologickou zátěž jeho dlouhodobé vytrvalosti. Zdá se, že se to stává naším celoživotním úkolem. 2,5 procenta světového plastu končí v moři [1].

Kategorie plastů

Plastový odpad z životního prostředí se pohybuje ve velikosti od makroplastů po nanoplasty. Mikroplasty jsou částice o velikosti ≤ 5 mm a mohou být sekundárním zdrojem, pokud jsou výsledkem rozpadu větších plastových kusů. Jako primární zdroj jsou přítomny jako mikrokuličky (obvykle ≤ velikosti 1 mm), které jsou součástí přísad do výrobků pro osobní péči a kosmetických prostředků (PCCP – z anglického personal care and cosmetic products) [3].

Kosmetické přípravky a odpadky v mořích

Vzhledem k tomu, že mikroplasty mají schopnost různých chemických vazeb, vstupují do ryb a dalších mořských živočichů, stávají se součástí potravinového řetězce s člověkem na vrcholu. Věděli jste, že škody na rybách a jiných mořských tvorech se zvyšují?

Výzkum Scripps provedený v roce 2009 v oblasti Velké tichomořské odpadkové skvrny (Great Pacific Garbage Patch), která je velká 1,6 milionů km², což je rozloha, do které by se vešla 3× Francie [1], která je sledována od 70. let 20. století, zjistil, že 9 % zkoumaných ryb pozřelo plast. Výzkum, který analyzoval odpadky v popelnicích ukázal, že z 671 sebraných ryb 35 % požilo plastové částice [2].

Figure 1: PCCP jako stopa mořského odpadu, doložená na neobydleném pobřeží Jaderského moře (photo: Natalija Špeh)

Vliv kosmetiky na životní prostředí se odhaduje tak, že asi 70 % odpadu kosmetického průmyslu pochází z obalů [3]. Podle nejnovějších zpráv z Zero Waste Week tvoří kosmetické obaly každý rok 120 miliard kusů. To zahrnuje plasty, papír, sklo a kovy, které všechny končí rok co rok na skládkách.

Author

  • Natalija Špeh, PhD

    V roce 1997 začala svou výzkumnou práci v institutu ERICo v oblasti interdisciplinárních problémů životního prostředí, své geografické zkušenosti rozšířila na Fakultě ochrany životního prostředí ve Velenje ve Slovinsku. Po ukončení funkce děkanky (2014) se věnuje environmentálním výzkumným studiím (venkovské oblasti, ekologické studii vod a znečištění moří).

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *