Formaldehyd

Autor MSc. Bára Haliková

Poviem to rovno, formaldehyd je karcinogén a mutagén. Na európskej úrovni bol takto klasifikovaný už v roku 2014 [1]. Odvtedy je v EÚ vo výrobkoch starostlivosti o pleť zakázaný okrem jeho použitia vo výrobkoch na spevnenie nechtov s maximálnou koncentráciou 0,5 % alebo ako konzervačnej látky s maximálnou koncentráciou 0,1 – 0,2 % [2].

Zdroj obrázka: pixabay.com

Prečo je teda zaradený do nášho zoznamu? No… tu vzniká problém: hoci výrobcovia do svojich výrobkov formaldehyd úmyselne nedávajú, stále sa môže uvoľňovať z mnohých iných chemických látok, ktoré sú ich súčasťou. Tieto chemikálie sa nazývajú „látky uvoľňujúce formaldehyd“. Keďže formaldehyd predstavuje veľké nebezpečenstvo, aj toto je regulované nariadením ES 1223/2009:

„Všetky hotové výrobky, ktoré obsahujú formaldehyd alebo látky uvedené v prílohe a ktoré uvoľňujú formaldehyd, musia byť označené upozornením obsahuje formaldehyd, ak koncentrácia formaldehydu v hotovom výrobku presahuje 0,05 % [2].“

Práve ste to preskočili? Dobre, to je v poriadku, v podstate sa tam píše, že aj keď výrobok aktívne neobsahuje formaldehyd, ale formaldehyd sa uvoľňuje, stále musí byť na obale uvedené obsahuje formaldehyd. To je skvelé, ale v praxi sa toto pravidlo nie vždy dodržiava. Prekvapuje vás to? Asi nie… Pri niektorých testoch sa formaldehyd našiel v kozmetike, aj keď nebol označený [3].

Zdroj obrázka: pixabay.com

Okrem toho sa objavujú nové výskumy, podľa ktorých je prahová hodnota na etikete stále príliš vysoká, a preto Vedecký výbor Európskej komisie pre bezpečnosť spotrebiteľov (SCCS) v súčasnosti vydáva odporúčanie na zníženie maximálnej hodnoty koncentrácie formaldehydu na 0,001 %, aby boli chránení aj senzibilizovaní spotrebitelia [4].

Kým toto odporúčanie nevojde do praxe, odporúčam používať výrobky obsahujúce formaldehyd opatrne alebo radšej vôbec. Nemali by sme zabúdať ani na ľudí pracujúcich v nechtových salónoch, ktorí tento plyn vdychujú celé hodiny.

Informačný list o Formaldehyde:

Čo je to, z čoho to je
 • Ide o bezfarebný horľavý plyn
 • Často sa vyskytuje ako vedľajší produkt spaľovacích procesov
 • V kozmetike je formaldehyd karcinogénnou prímesou
 • Uvoľňuje sa najmä z konzervačných látok v kozmetike
 • V nízkych koncentráciách sa vyskytuje aj v prírode
Kde to môžeme nájsť, ako dlho sa používa
 • Používa sa v širokej škále priemyselných odvetví a výrobkov vrátane stavebných materiálov, stien, nábytku a výrobkov osobnej starostlivosti
 • Nájdeme ho vo výrobkoch na nechty
 • Vyskytuje sa aj v kozmetických výrobkoch používaných ako konzervačné látky, ako sú kvaternium-15, diazolidinylmočovina, imidazolidinylmočovina, DMDM hydantoín, 2-bróm-2-nitropropán-1,3-diol a hydroxylmetylglycinát sodný
Zdravotné riziká pri dlhodobom pôsobení
 • Karcinogénny
 • Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu
 • Najzraniteľnejší sú starší ľudia, dojčatá, pracovníci kaderníckych salónov, pracovníci nechtových salónov a ľudia s vyššou citlivosťou na formaldehyd
Vplyv na životné prostredie
 • Ide o látku znečisťujúcu vnútorné ovzdušie
 • Ovplyvňuje schopnosť zvierat rozmnožovať sa a skracuje dĺžku ich života

GS tip: Formaldehyd je jednou z najhorších chemických látok, ktoré sa dostávajú do výrobkov každodennej potreby. Snažte sa mu čo najviac vyhýbať. EÚ sa snaží jeho používanie obmedziť.

Author

 • MSc. Bára Haliková

  Ukončila magisterské štúdium environmentálneho manažmentu a odpadového hospodárstva na GCU v Glasgowe. V súčasnosti pracuje pre organizáciu CEEV Živica na projekte GreenGate, ktorého hlavným cieľom je informovať verejnosť o nebezpečných látkach v kozmetike. Žije s partnerom a dcérkou na slovenskom vidieku v malom mobilnom domčeku, ktorý si sami postavili.

0 komentárov

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *