Nejškodlivější složky v čisticích a pracích prostředcích

Autor MSc. Bára Haliková

Na rozdíl od kosmetických a hygienických výrobků se u čisticích prostředků velmi často setkáváme s nálepkami jako žíravý, nebezpečný pro oči, nebezpečný pro kůži, pro vodní organismy a mnoho dalších. Vzhledem k tomu, že se neočekává, že si tyto produkty aplikujeme na kůži, některé mohou obsahovat velmi toxické chemikálie.

Zdroj obrázku: pixabay.com

Je pravda, že si je ve většině případů nedáváme na kůži, ale je pravděpodobné, že se jich při úklidu dotýkáme, dýcháme nebo zůstávají na nádobí či vypraném prádle. V nejhorším případě je naše dítě najde a pije nebo si s nimi hraje.

V našem článku o čištění octem vám ukážeme, že mnohé z nich lze snadno vyměnit za mnohem zdravější alternativu. V tomto článku vám ukážeme, jaké jsou ty nejvíc nebezpečné chemikálie, a doufáme, že budete motivováni k tomu, abyste se jich rychle zbavili.

Toto jsou štítky, se kterými se můžete setkat na obalech čisticích prostředků. Jak vidíte, i chemikálie, které mohou způsobit vážná zdravotní rizika nebo akutní toxicitu, si nacházejí cestu do našich produktů.

Zdroj obrázku: https://echa.europa.eu/sk/regulations/clp/clp-pictograms

Výrobci jsou ze zákona povinni tyto varovné štítky uvádět, nejsou však povinni zveřejňovat všechny přísady, které jejich výrobek obsahuje. A dělají to velmi zřídka, na obalech většinou najdeme jen malou část ingrediencí, což je děsivé, protože pak vlastně netušíme, co v produktu je.

Výrobci by také měli při prodeji chemikálií poskytnout bezpečnostní list (BL). A věřte nebo ne, čisticí prostředky jsou plné chemikálií.

Bezpečnostní list je soubor informací o vlastnostech každé chemické látky a jejich fyzikálních, zdravotních a environmentálních rizicích. Informace BL mohou zahrnovat ochranná opatření, pokyny pro bezpečné použití a skladování.

Je zde však i další bod, který je třeba zvážit – ačkoli by naše čisticí prostředky neměly mít bezprostřední vliv na naše zdraví, co dlouhodobý účinek pravidelného používání těchto prostředků? Účinky, které bohužel na etiketách nikdy nenajdete…

VOC – (zkratka anglického volatile organic compounds, česky těkavé organické sloučeniny) – příklady zahrnují formaldehyd, limonen, toluen, aceton, ethanol (etylalkohol), 2-propanol (isopropylalkohol), hexanal

Problém s čisticími prostředky je, že se často vyskytují ve formě sprejů a jsou silně parfémované, aby nám dodali pocit „čisté a svěží“ domácnosti. Ale za jakou cenu? Sprejová mlha je vdechována automaticky, stejně jako vůně našeho čisticího prostředku, a to pro nás není dobré. Pojďme se podívat na výzkum, který, pokud vás tak nebaví uklízet, jistě vykouzlí úsměv na tváři :-).

Zde je prohlášení, které byste svému nepořádnému dospívajícímu dítěti neměli ukazovat! Lidé, kteří hodně uklízí, mají výrazně slabší plíce než lidé, kteří neuklízí vůbec.

Takový je závěr norské studie, která zkoumala 6230 jedinců po dobu 20 let. Účastníkům tohoto „Průzkumu zdraví dýchacích cest“ bylo v průměru 34 let a uklízeli pravidelně nebo na plný úvazek. Po ukončení 20 let trvajícího experimentu vědci dokázali určit výrazné poškození funkce plic. Největší pokles plicních funkcí měly uklízečky na plný úvazek [1], [2].

Další výzkum proběhl v Kanadě v domácnostech 14 dobrovolníků. Tento test byl zaměřen na kvalitu vnitřního ovzduší. Bylo zjištěno, že čištěním konvenčními prostředky se kvalita vzduchu výrazně snižuje. Těkavé organické sloučeniny, zkráceně VOC (z anglického volatile organic compounds), se nacházejí v mnoha různých čisticích prostředcích, způsobují znečištění ovzduší a byly identifikovány jako riziko pro lidské zdraví.

Mezi škodlivé účinky VOC patří podráždění očí, nosu, úst a krku, bolesti hlavy, způsobuje kožní problémy a astma. Na základě několika studií o VOC jsou děti a kojenci obzvláště zranitelní a mohou trpět respiračními, alergickými nebo imunitními problémy a mají zvýšené riziko astmatu. Vystavení se VOC během těhotenství je také potenciálně velkým rizikem, protože těhotné ženy mají zvýšenou citlivost na tyto chemikálie a může to vést k nízké porodní hmotnosti [3].

Abychom vám to ještě přiblížili, pokud byste čistili podlahy navoněným čisticím prostředkem, vyprodukovali byste tolik znečištění jako auta na rušné ulici! Drobné částice, které se uvolňují, mohou mít škodlivé účinky na zdraví, jak již bylo zmíněno výše.

Limonen

Specifickou molekulou, na kterou je třeba upozornit a která je znepokojující, je limonen. Tato látka se přidává do čisticích a lešticích prostředků, aby pomohla zbavit se oleje a mastnoty, a dodává jim citrusovou vůni. Problém s limonenem nastává, když se smíchá s ozonem, který je vnější znečišťující látkou. Tato reakce způsobuje přeměnu molekul na peroxidy a alkoholy. Tyto malé částice se potom mohou dostat do plic a dráždit buňky, což při vysoké expozici způsobuje astma. V nejhorších případech může dokonce vést k infarktu a mrtvici s [4].

Pro zajímavost, v Kanadě lidé ročně utratí přibližně 200 až 300 dolarů na výrobky, které mají udržovat čistou a zdravou domácnost, ačkoli ve skutečnosti mohou dělat přesný opak. V Německu je to přibližně 120 eur ročně [3], [5].

Amoniak (čpavek)

Další chemikálií používanou v mnoha čisticích prostředcích, která může být škodlivá pro plíce, je amoniak. Aby bylo používání čisticích prostředků s obsahem amoniaku co nejbezpečnější, dodržujte všechny pokyny uvedené na etiketě výrobku a zároveň používejte vhodné oblečení a ochranu očí a zajistěte správné větrání prostoru. Působení amoniaku může poškodit pokožku, oči, při vdechování je toxický a při požití může popálit ústa, hrdlo a žaludek a způsobit vážné bolesti břicha [6].

Podle klasifikace ECHA je amoniak velmi toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky [7].

Bělidlo

Hovoříme-li o amoniaku, musíme zmínit i bělidlo, protože obě tyto chemikálie patří mezi nejznámější čistící složky. První věc, kterou je třeba si zapamatovat, je, že nikdy nemíchejte amoniak s chlorovým bělidlem. Při tomto chemickém sloučení se uvolňují toxické plyny zvané chloraminy a vystavení těmto plynům může vyvolat kašel, dušnost, bolest na hrudi, nevolnost nebo podráždění [6].

Výpary pocházející ze samotného bělidla obsahují směs toxických, karcinogenních a dráždivých plynů a opakovaná expozice byla spojena s dýchacími problémy.

Dalším důležitým faktem je, že bělidla byla nejčastější příčinou otrav nebo zranění v domácnostech, jak ukázal výzkum provedený v Americe. Celkem v roce 2010 napočítali více než 116 000 hlášení o nehodách s čisticími prostředky v domácnosti, které se týkaly dětí mladších pěti let [8].

Borax nebo kyselina boritá

Borax je důležité zmínit také proto, že se často doporučuje v domácích receptech na prací prostředky nebo prostředky na mytí nádobí. Lidé, kteří chtějí skutečně vytvořit ekologické a zdravotně bezpečné výrobky, nevědomky používají tento práškový bílý minerál. Blízkým příbuzným boraxu je kyselina boritá, což je pesticid, který ničí hmyz a plevel [8].

To by nám už mělo napovědět, že to nemusí být nejbezpečnější látka. Podle klasifikace ECHA může mít borax negativní účinky na plodnost nebo nenarozené dítě [9].

Dezinfekční prostředky

V neposlední řadě je třeba určitě zmínit dezinfekční prostředky, zejména v době po COVIDu, kdy byli všichni posedlí antibakteriálními a antivirovými čistícími prostředky.

Odborníci na environmentální medicínu a hygienu nedoporučují používat antibakteriální čisticí prostředky v soukromých domácnostech, protože studie prokázaly, že čištění domácnosti těmito prostředky má za následek výskyt většího počtu onemocnění.

Antibakteriální čisticí prostředky sestávají z agresivních látek a jejich účinek je jen krátkodobý. V běžném prostředí se bakterie po několika minutách vrátí zpět. Kromě toho je pro malé děti velmi důležité, aby si kontaktem s bakteriemi, které jsou běžně přítomny v domácnosti, posílily imunitní systém pro boj proti chorobám [10].

Více o chemikáliích a nebezpečných látkách v dezinfekčních prostředcích si můžete přečíst v našem článku věnovaném antibakteriálním přípravkům.

Neztrácejte naději! Existuje již mnoho alternativ k čisticím prostředkům a mnohé z nich fungují stejně dobře jako jejich chemičtí bratři.

Pokud přejdete z běžných čisticích prostředků na ekologické, můžete výrazně snížit koncentraci nebezpečných chemických látek v ovzduší. Jak bylo měřeno v této studii, chemické látky, které jsou klasifikovány jako karcinogenní, reprodukční/vývojové toxické látky nebo endokrinní disruptory, se výrazně snížily, když účastníci přešli na zelené čisticí prostředky. Některé až o 86,7%. Přesto 98 % všech účastníků potvrdilo, že zelené výrobky fungovaly stejně dobře jako jejich původní výrobky [11].

Author

  • MSc. Bára Haliková

    Ukončila magisterské studium environmentálního managementu a odpadového hospodářství na GCU v Glasgowě. V současnosti pracuje pro organizaci CEEV Živica na projektu GreenGate, jehož hlavním cílem je informovat veřejnost o nebezpečných látkách v kosmetice. Žije s partnerem a dcerkou na slovenském venkově v malém mobilním domku, který si sami postavili.

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *