Pyrithion zinečnatý – mohou ekotoxikologické experimenty potvrdit jeho nebezpečnost?

Autor Špela Hvastja, Anja Bubik, PhD

Možná budete z názvu trochu zmatení, ale nebojte se, rádi vám to vysvětlíme. Začneme s tím, co je ekotoxikologie a proč je důležitá, včetně toho, jak souvisí s kosmetikou. Ekotoxikologie se zaměřuje na pochopení dopadu různých chemických a znečišťujících látek na ekosystémy, včetně suchozemského, vodního a atmosférického prostředí. Tato věda zkoumá, jak tyto chemikálie mohou být škodlivé pro živé organismy a jak mohou narušovat ekologickou rovnováhu.

Zdroj obrázku: https://www.flickr.com/photos/142252497@N03/27981265990/in/photostream/

A co je pyrithion zinečnatý (ZnPT)?

Jedná se o syntetickou chemickou látku, která se používá v kosmetických výrobcích, zejména v šamponech. Tato látka má schopnost zabraňovat růstu plísní a bakterií. Má také vlastnosti, které pomáhají regulovat tvorbu mazu na pokožce hlavy, a tak zabraňuje vzniku lupů. Navíc má antibakteriální vlastnosti a může pomoci zmírnit svědění [1].

Ale…

Pyrithion zinečnatý byl zakázán v kosmetických výrobcích v Evropské unii od října 2021. Od března 2022 nesmí být tato látka používána v žádných kosmetických produktech prodávaných v EU. Tento zákaz byl uvalen kvůli obavám ohledně schopnosti této látky poškozovat DNA. Pyrithion zinečnatý byl zařazen do kategorie CMR 1B, což znamená, že existují důkazy, že může být karcinogenní, mutagenní a škodlivý pro reprodukci [2].

Tato kategorie zahrnuje chemické látky, které mohou negativně ovlivnit reprodukční schopnosti, poškodit DNA a způsobit rakovinu u zvířat. Obecně je použití látek CMR až na výjimečné případy zakázáno [3].

Kategorie CMR 1B, do které je zařazen pyrithion zinečnatý, představuje chemické látky, u kterých existuje vědecký důkaz založený na zvířatech, že látka je karcinogenní, mutagenní nebo toxická pro reprodukci… Jednoduše to znamená, že může negativně ovlivnit reprodukční potenciál, způsobit poškození DNA a /nebo vést k rakovinnému onemocnění u zvířat.

Na Fakultě ochrany životního prostředí jsme se rozhodli tuto látku otestovat v naší laboratoři pomocí dvou běžně používaných ekotoxikologických testů:

  • jednoduchý rostlinný test na nejstarší rostlině – cibuli, která se používá pro včasné hodnocení toxicity a genotoxicity (způsobení škodlivých účinků na genetický materiál živých organismů)
  • malými planktonními vodními blechami (lat. Daphia magna), který se používá pro testování sladkovodní toxicity, protože má rychlý reprodukční cyklus a je citlivý na řadu xenobiotik (látek, které nejsou přirozeně přítomné v těle živých organismů).

Jak experiment probíhal a co jsme zjistili?

Cibule byly vystaveny různým roztokům ZnPT po dobu 7 dnů, kdy byla měřena délka kořenů (obrázek 2) a buněčné dělení bylo zkoumáno pod mikroskopem. Na druhé straně byly vodní blechy ponořeny v roztoku ZnPT po dobu 24 a 48 hodin a poté byla stanovena úmrtnost.

Výsledky potvrdily toxický potenciál pyrithionu zinečnatého, protože buněčné dělení a následně růst kořenů byl zpomalen ve srovnání s kontrolními rostlinami. V nejvyšších koncentracích dokonce cibule přestává růst (obrázek vpravo). V testu s vodními blechami byla úmrtnost při nejvyšších koncentracích 100% již po 24 hodinách. Když byla koncentrace ZnPT snížena, úmrtnost také postupně pomalu klesala.

FVO (Authors: Š. Hvastja & A. Bubik)

Naše výsledky potvrzují, že ZnPT je toxický pro organismy. Potvrdili jsme, že látka není bezpečná pro použití. Proto jsme rádi, že se tato látka již nenachází ve výrobcích pro péči o vlasy… pokud si výrobek nekoupíte mimo EU. V jiných částech světa, kde ZnPT není zakázán, může být stále přítomen, obvykle v omezených koncentracích.

Touto krátkou experimentální studií a článkem bychom rádi zdůraznili, že je důležité porozumět každému produktu, který denně používáme, a vědět, jaké složky a v jakém množství obsahuje.

GS tip: Větší povědomí o látkách, které používáme na naše tělo, a výběr lepší a zdravější varianty může pomoci nejen vám, ale také chránit naše životní prostředí. Například, když látky přijdou do kontaktu s prostředím, zejména ve vyšších koncentracích, jako jsou opalovací krémy nebo krémy smývané do jezer, řek a moře při plavání nebo při kempování, kde se někteří myjí šampony v řece a nevědí, jaké škody mohou způsobit. Proto je důležité být informovaný a nenechat se oklamat greenwashingem, abyste vybrali lepší produkt pro vás i pro životní prostředí.

Authors

  • Špela Hvastja

    Špela Hvastja, začínající ekotechnolog, se zaměřuje na výzkum škodlivých látek v kosmetice a jejich vlivu na zdraví a životní prostředí. Aktivně podporuje spolupráci s přírodou a pracuje na zvyšování povědomí. Její oddanost analytické chemii a laboratorní práci ji žene k rozšiřování znalostí o toxinech v potravinách, textilu, kosmetice a vodě s cílem přispět k pochopení jejich hrozeb.

  • Anja Bubik, PhD

    Získala doktorát z biochemie a molekulární biologie na Lékařské fakultě Univerzity v Lublani. Pracuje jako odborný asistent a vědecký pracovník na Fakultě ochrany životního prostředí, kde se zabývá environmentálními otázkami souvisejícími s lidským zdravím. Jako vedoucí laboratoře se stará o zavádění nových výzkumných a vyučovacích metod a podílí se na mnoha aplikovaných a osvětových projektech.

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *