Ftaláty v kosmetice z chemického hlediska

Autor Aljoša Krajnc, B.A.Sc.

Co jsou ftaláty?

Ftaláty (nebo chcete-li – estery ftalátů) jsou látky odvozené od kyseliny ftalové. Toto je jejich chemický název, který nám toho moc neřekne, takže naše další otázka přirozeně zní?

Co dělají?

Stručně řečeno, ftaláty jsou látky přidávané do plastů, aby byly pružnější, odolnější a trvanlivější; odborný název pro takové látky je změkčovadlo.

To vše jsou vlastnosti, které výrobci chtějí u svých výrobků, protože jim to zaručuje větší zisk. Nepřinášejí však pouze dobré vlastnosti, jsou také škodlivé. Kosmetika je druhým největším zdrojem příjmu ftalátů, hned po konzumaci kontaminovaných potravin [1]. Při vší této expozici se člověk může obávat, že je ohroženo jeho zdraví, a proto jsme vytvořili tento článek.

Jsou ftaláty toxické?

Krátká odpověď: ano, ale ne všechny a pouze v dostatečně vysokých koncentracích.

Zdlouhavá odpověď je trochu komplikovanější, ale přesto prosím vydržte. Bylo zaznamenáno, že ftaláty vykazují účinky narušující endokrinní systém [2],[3], vysoké koncentrace v testech vyvolaly kromě reprodukční toxicity smrt plodu, rakovinu, poškození jater a ledvin [4], [5], ačkoli vědci tvrdí, že toxikologická data o lidech nejsou dostatečná, aby to bylo možné s jistotou říci.

To nejsou moc dobré zprávy, že? Ale nebojte se! Existují naštěstí i věci, které nás chrání.

Za prvé je to skutečnost, že běžně používané ftaláty se špatně vstřebávají lidskou kůží, a to znamená, že pokud jsou nějaké přítomny, do těla by se dostal jen zlomek [6]. Druhým je skutečnost, že pouze některé ftaláty byly shledány jako toxické; mezi ty jedovatější patří DEHP, DBP a BBP (abychom vás neunudili k smrti, místo těch dlouhých názvů látek používáme zkratky, ale pokud chcete, můžete si názvy těchto látek vyhledat zde). Seznam testovaných ftalátů ještě není úplný, ale než budou použity ve výrobě, musí projít přísným testováním. To nás přivádí ke třetímu bodu záchrany – ochrana spotřebitele. Evropská unie přísně omezila nebo přímo zakázala používání výše uvedených ftalátů spolu s používáním ftalátů DINP, DIDP a DNOP v kosmetice a hračkách [7]. Všechny nové musí projít stejným testováním, aby byly schváleny nebo omezeny.

Věděli jste? 😮

Před zákazem DBP v EU se používal jako přísada v lacích na nehty, díky které lak méně praskal a déle vydržel. V EU už se takové laky vyrábět nesmí. Vzhledem k méně přísným předpisům lze DBP spolu s dalšími ftaláty stále nalézt v kosmetických produktech některých dalších zemí. Proto bychom měli být opatrní při objednávání těchto produktů na internetu.

GS tip: Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi horké téma, používání ftalátů se dostalo pod velký tlak ze strany široké veřejnosti a vlád. To vše vedlo k zákazu mnoha ftalátů, a tedy k velkému skoku směrem k bezpečnějším spotřebním výrobkům. V kosmetických produktech jsou stále používány ftaláty, které jsou sice monitorovány, ale prozatím jsou považovány za bezpečné, proto je při výběru kosmetiky doporučena opatrnost.

Author

  • Aljoša Krajnc, B.A.Sc.

    Promoval na Fakultě ochrany životního prostředí v roce 2022 a na fakultě pokračuje v magisterském studiu. Se zájmem o aplikované vědy, ochranu životního prostředí, ekotechnologie a polymery v životním prostředí se rád potýká s problémy, které přináší moderní doba a o to, jak zlepšit kvalitu života bez znehodnocování životního prostředí.

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *